Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

lähettiläät

Jyväskylän yliopisto järjestää vuosittain kouluille suunnatun hakijan päivän, johon ovat tervetulleita kaikki yliopisto-opiskelusta kiinnostuneet.

Aktiivista yhteistyötä sekä tutkimuksessa että opetuksessa

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee monipuolista ja aktiivista yhteistyötä opiskelijoiden, yrityksien ja muiden organisaatioiden kanssa tarjoten monenlaisia mahdollisuuksia. Toivotamme opiskelijat, yritykset ja vierailijat tervetulleiksi tutustumaan tiedekuntaamme!

Alumniyhteistyö

Alumnina olet osa yliopistoyhteisöä. Alumnitoiminnan eräs keskeisimmistä tavoitteista on eri alueilla toimivien yliopistojen kasvattien asiantuntemuksen, vaikutusmahdollisuuksien ja voimien yhdistäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla. Liity tiedekuntamme alumniverkostoon sähköisellä lomakkeella.

Hakijan päivä, vierailut, kurssit tarjoavat mainion mahdollisuuden tutustua tiedekuntaan!

Tiedekuntaan ja sen laitoksiin on mahdollista tutustua monella eri tavalla. Tutustumiskohteita ovat  bio- ja ympäristötiede, fysiikka, kemia, matematiikka ja tilastotiede sekä nanotieteet. Vieraaksemme ovat tervetulleita sekä yksittäiset henkilöt että isommat ryhmät. Yläkoulut, lukiot ja muut oppilaitokset voivat kutsua myös tiedekunnan tai yksittäisen opiskelijan vierailulle.

Infrastruktuurit ja tutkimuslaitteet

Matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla on käytössä tutkimuslaitteita, joita on mahdollista lainata muille tiedekunnilla ja yliopiston ulkopuolisille toimijoille.

Keski-Suomen lukioiden fysiikka-, kemia-, matematiikka- ja tietotekniikkakilpailut

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja informaationteknologian tiedekunta järjestää vuosittain Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukiolaisille tarkoitetut fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan kilpailut. Seuraavat kilpailut järjestetään tammikuussa 2018. Aikaisempien kilpailujen tulokset: 2014,  2015, 2016 ja 2017

LUMA-toiminta

Keski-Suomen LUMA-keskus on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke. LUMA:n tarkoitus on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. LUMA-toimintaa Keski-Suomen alueella koordinoi LUMA-KS, joka toimii osana valtakunnallista LUMA-keskusten verkostoa. LUMA-KS järjestää monenlaisia tapahtumia.

Täydennyskoulutusta aineenopettajille

Tiedekunta järjestää aineenopettajille täydennyskoulutusta vuosittain. Täydennyskoulutuksessa esitellään laitosten ja Nanoscience Centerin tutkimusta. Tavoitteena on tutustuttaa opettajat tiedekunnan tutkimukseen, päivittää opittua tietoa sekä helpottaa aineenopettajien arkea.