Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

lähettiläät

Jyväskylän yliopisto järjestää vuosittain kouluille suunnatun hakijan päivän, johon ovat tervetulleita kaikki yliopisto-opiskelusta kiinnostuneet.

Aktiivista yhteistyötä sekä tutkimuksessa että opetuksessa

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee monipuolista ja aktiivista yhteistyötä opiskelijoiden, yrityksien ja muiden organisaatioiden kanssa tarjoten monenlaisia mahdollisuuksia. Toivotamme opiskelijat, yritykset ja vierailijat tervetulleiksi tutustumaan tiedekuntaamme!

Alumniyhteistyö

Alumnina olet osa yliopistoyhteisöä. Alumnitoiminnan eräs keskeisimmistä tavoitteista on eri alueilla toimivien yliopistojen kasvattien asiantuntemuksen, vaikutusmahdollisuuksien ja voimien yhdistäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla. Liity tiedekuntamme alumniverkostoon sähköisellä lomakkeella.

Hakijan päivä

Jyväskylän yliopisto järjestää vuosittain marraskuussa etenkin Keski-Suomen alueen kouluille suunnatun hakijan päivän, johon ovat tervetulleita kaikki yliopisto-opiskelusta kiinnostuneet. Hakijan päivässä esittäytyvät kaikki yliopiston koulutusalat. Vuoden 2016 hakijan päivä järjestetään marraskuussa. Tarkka ohjelma päivitetään lokakuussa 2016.

Infrastruktuurit ja tutkimuslaitteet

Matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla on käytössä tutkimuslaitteita, joita on mahdollista lainata muille tiedekunnilla ja yliopiston ulkopuolisille toimijoille.

Keski-Suomen lukioiden fysiikka-, kemia-, matematiikka- ja tietotekniikkakilpailut

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja informaationteknologian tiedekunta järjestää vuosittain Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukiolaisille tarkoitetut fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan kilpailut. Seuraavat kilpailut järjestetään tammikuussa 2018. Aikaisempien kilpailujen tulokset: 2014,  2015, 2016 ja 2017

LUMA-toiminta

Keski-Suomen LUMA-keskus on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke. LUMA:n tarkoitus on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. LUMA-toimintaa Keski-Suomen alueella koordinoi LUMA-KS, joka toimii osana valtakunnallista LUMA-keskusten verkostoa. LUMA-KS järjestää monenlaisia tapahtumia.

Studia-messut

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta esittäytyy vuosittain Studia-messuilla, joissa tapaamme opiskelijoita, opinto-ohjaajia ja yliopisto-opinnoista kiinnostuneita. Opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä opiskelusta.

Vierailut ja tutustumiskäynnit laitoksille sekä työelämään tutustuminen (TET)

Haluaisitko tutustua Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan? Oletko kiinnostunut tutkijan työstä, opiskelijalaboratorioista vai tutkimuslaitteista? Tutustumiskohteita ovat  bio- ja ympäristötiede, fysiikka, kemia, matematiikka ja tilastotiede sekä nanotieteet. Järjestämme vierailuja laitoksille teille sopivaan ajankohtaan. Samaan käyntiin voidaan sovittaa vierailu yhdellä tai useammalla laitoksella. Opiskelijat tekevät myös kouluvierailuja kertoen opinnoistaan ja yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista.

Täydennyskoulutusta aineenopettajille

Tiedekunta järjestää aineenopettajille täydennyskoulutuksen 5.–6.6.2017 Ylistönrinteella. Täydennyskoulutuksessa esitellään laitosten ja Nanoscience Centerin tutkimusta. Tavoitteena on tutustuttaa opettajat tiedekunnan tutkimukseen, päivittää opittua tietoa sekä helpottaa aineenopettajien arkea.