20.03.2019
Liikuntateknologia: Opiskelua liikunnan ja teknologian välisessä rajapinnassa Vuokatissa

Liikuntatieteellisen tiedekunnan monitieteisen kurssitarjonnan ja liikuntabiologisten syventävien opintojen kautta pystyt ymmärtämään ihmisen fysiologian ja teknologian välisiä yhteyksiä liikunnan ja hyvinvoinnin kehyksessä.

Kohti olympialaisia

Yllä: hiihtäjä harjoittelemassa PyeongChang 2018 olympialaisten kisasimulaatioympäristössä Vuokatti Sport Testiasemalla. Testaajina Olli Ohtonen ja Jussi Mikkola.

Kenelle?

Liikuntateknologian maisterikoulutus
Kolutukseen vaaditaan vähintään kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto soveltuvilta tekniikan ja/tai informaatioteknologian koulutusaloilta suoritettuna yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018: 14.3.2018 klo 08:00 – 28.3.2018, klo 15:00

Liikuntateknologian yksikön maisteri- ja tohtorikoulutus jatkuu Vuokatissa

Opinnäytetyöt voidaan toteuttaa korkeatasoisissa tutkimusprojekteissa tai yhteistyössä yritysten kanssa. Opinnäytteet tehdään joko biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin pääaineeseen ja aiheina voivat olla esim. ihmisen toimintaan ja liikkumiseen liittyvät apuvälineet, huippu-urheiluun ja kuntoliikuntaan liittyvien testaus- ja harjoitteluvälineiden kehittäminen ja laadunvarmistus sekä biosignaalien prosessointi liikuntabiologisessa viitekehyksessä.

Opetussuunnitelma

 

Alumni

Työllistyminen

Opiskelijat tulevat pääasiassa sijoittumaan olemassa oleviin hyvinvointiteknologian alan yrityksiin asiantuntijoiksi/suunnittelijoiksi. Koulutukseen kuuluvien yritysopintojen avulla pyritään myös lisäämään opiskelijoiden yrittäjähakuisuutta. Osa opiskelijoista onkin perustanut uusia hyvinvointeknologian alan yrityksiä. Valmistuneiden ammattinimikkeinä ovat esimerkiksi tiimin johtaja, lehtori, manager, senior researcher, senior design engineer, data analysis expert ja asiantuntija.

Lisätietoja koulutuksesta:
vesa.linnamo@jyu.fi