Student Life

Student Life - kehittämistä ja toimintaa opiskelun tukena

Student Life –toimintamallin kokonaisuus perustuu yhtäältä koko yliopistoyhteisön osallistamiselle opiskelijoita ja opiskelua tukevaan työhön. Toisaalta se on kokonaisvaltaista tutkimusperustaista kehittämistä, joka uudistaa olemassa olevia tukimuotoja tai kehittää uusia. Kehittämistä koordinoi Student Life –ohjausryhmä strategisen kehittämisen vastuualueella toimivien suunnittelijoiden tuella. Kehittämistyön perusajatuksena on toimia aina verkostomaisesti yliopiston yksiköiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä yliopiston sidosryhmien kanssa hyödyntäen näillä olevaa asiantuntemusta.

Opiskelu osana elämää

Jotta opintosi sujuisivat, on myös elämän maistuttava. Student Life -sivusto antaa tietoa ja vinkkejä siitä, miten pidät opiskelukyvystäsi huolta, voit hyvin, saat arkesi sujumaan ja kehität valmiuksiasi opiskella, kansainvälistyä ja siirtyä työelämään. Opiskelijaelämän laatuun voit vaikuttaa parhaiten itse, mutta yliopisto ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat tueksesi tietoa, neuvontaa ja ohjausta.


Student Life word cloud, soon available in English

Sivuston tekemiseen on osallistunut joukko JY:n opiskelijoita. Lainaukset heiltä, ellei toisin mainita.

Palautetta, ehdotuksia, kysymyksiä? Voit ottaa meihin yhteyttä verkkolomakkeella.

  Amica Veritas

  Laatuauditointi 2015

  Laatulogo

  "Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

  Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

  Tietoa Student Lifesta

  Studentlife-pikkulogo

  Opiskelijan asialla

  Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

   

  Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

  Lisätietoja