Jyväskylän yliopiston museoUno Cygnaeus

Elämän alkuvaiheita
Uno Cygnaeus syntyi Hämeenlinnassa 12.10.1810. Hänen isänsä, Hämeen läänin rahastonhoitaja, kuoli kun Uno oli vasta kahdeksan vuoden vanha.  Unosta tuli ylioppilas vuonna 1827.  Tämän jälkeen hän aloitti yliopisto-opinnot Turussa, mutta siirtyi Helsinkiin Turun akatemian tuhouduttua tulipalossa.

Nuorena teologina Alaskassa
Cygnaeus valmistui maisteriksi vuonna 1836 opiskeltuaan luonnontieteitä.  Hän täydensi opintojaan teologialla ja sai pappisvihkimyksen vuonna 1837.  Parin vuoden ajan hän toimi pappina Viipurissa, minkä jälkeen hänet nimitettiin Alaskaan Sitkan luterilaisen seurakunnan ensimmäiseksi papiksi.  Cygnaeus purjehti Sitkaan uuden suomalaissyntyisen kuvernöörin Arvid Adolf Etholénin mukana.  Matka kesti kahdeksan kuukautta.  Cygnaeus vaikutti Sitkassa vuoteen 1845 asti, jolloin hän palasi Pietariin.

Uno Cygnaeus

Cygnaeuksen silmälasikotelo Kirkkoherrana Pietarissa
Palattuaan Alaskasta Cygnaeus toimi lyhyen aikaa Pietarin ruotsalaisessa Pyhän Katariinan seurakunnassa kirkkoherran apulaisena.  Vuonna 1847 hän siirtyi Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kirkkokoulun johtajaksi.  Pietarissa Cygnaeus tutustui kasvatusopillisiin kysymyksiin ja perehtyi uusimpaan pedagogiseen kirjallisuuteen.  Kokemustensa pohjalta hän laati vuonna 1857 ehdotuksen kansanopetuksen järjestämisestä Suomeen. Taustalla kuvastuivat myös hänen Alaskassa viettämänsä vuodet: siellä hän oli muun muassa nähnyt miten suuri vaikutus naisten kouluttamisella oli heidän elämäänsä. 

"Kansakoulun isä"
Vuonna 1858 Cygnaeus valittiin valmistelemaan kansakoululaitosta Suomeen.  Hän valmistautui tehtäväänsä matkustelemalla kotimaassa kouluoloihin tutustumassa sekä tekemällä opintomatkan Ruotsin ja Tanskan kautta Saksan valtioihin ja Sveitsiin.  Hampurin lastentarhoissa hän innostui leikin avulla tapahtuvasta työkasvatuksesta.   Suurimman vaikutuksen Cygnaeukseen teki Sveitsin koululaitos.  Kirjoittamassaan matkakertomuksessa hän korosti ajatusta "työn avulla työhön" kasvattamisesta: tiedon saamisen lisäksi piti harjaantua käsillä tekemiseen.  Matkakertomus vaikutti suuresti siihen, että Cygnaeus nimitettiin kansakoulujen ylitarkastajaksi vuonna 1861. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa käsityö otettiin koulujen opetusohjelmaan.

Cygnaeuksen kansakoululaitosta koskevan ehdotuksen mukaan seminaari tuli sijoittaa Jyväskylän läheisyyteen. Siellä toimivat jo maan ensimmäiset suomenkieliset oppikoulut, Jyväskylän lyseo ja Jyväskylän tyttökoulu. Seminaarissa olisi osasto sekä miehille että naisille. Cygnaeuksen ehdottama kansakoulu merkitsi säätyerojen pienenemistä, sillä kaikki kävivät samaa koulua. Cygnaeus kiinnitti huomiota myös pikkulasten hoitoon ja kasvatukseen sijoittamalla lastenseimen seminaarin yhteyteen.

Cygnaeuksen keinutuoli

Jyväskylän seminaari perustetaan
Cygnaeuksen suunnitelmat toteutuivat vuoden 1863 asetuksessa. Jyväskylään perustettiin seminaari, jossa oli sekä mies- että naisosasto.  Cygnaeus toimi oman virkansa ohella sen ensimmäisenä johtajana vuoteen 1869 asti.  Vuosina 1870-87 hän oli kouluylihallituksen jäsen.  Uno Cygnaeus kuoli vuonna 1888.

Jyväskylän yliopiston museo