Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Sukupuolentutkimus

nao_poistuvat2.jpg

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus eli entinen naistutkimus on monitieteinen tieteenala ja oppiaine, joka sisällyttää itseensä muun muassa tasa-arvotutkimuksen, feministisen tutkimuksen, miestutkimuksen sekä homo-, lesbo- ja queer-tutkimuksen. Mielenkiinnon keskiöön nousevat sukupuolten väliset suhteet, sukupuolijärjestelmä ja valtakysymykset. Sukupuolentutkimuksessa kysytään esimerkiksi, miksi, miten ja millaisin seurauksin ihmiset jakautuvat tai jaotellaan sukupuoliin. Mitä sukupuoli merkitsee? Miten sukupuoli vaikuttaa ihmisten elämään? Millaista on elää kulttuurissa, joka on kyllästetty naisen ja miehen merkeillä? Miten sukupuoli näkyy organisaatioissa ja yhteiskunnallisissa instituutioissa? Miten media sukupuolittaa ihmisiä? Millaiset ennakko-oletukset ohjaavat ajattelua, jos oletetaan esimerkiksi, että pojista tulee insinöörejä ja tytöistä sairaanhoitajia?

Jyväskylän yliopistossa sukupuolentutkimuksen painopistealueet ovat feministinen politiikan ja poliittisen ajattelun tutkimus sekä yhteiskuntatutkimus ja sukupuolittavat politiikat yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja kulttuurisissa muutoksissa. Oppiaineen esittely