Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Huippututkimusta ja laadukasta opetusta

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Laitos sijaitsee Ylistönrinteellä ja kuuluu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Laitos tarjoaa korkeatasoista tutkimusta sekä monipuolista opetusta. Opetukseen yhdistetään myös laitoksella tuotettu uusin tieto. Laitos jakautuu neljään osastoon opetus- ja tutkimustoimintansa perusteella:

Opetustarjontaan kuuluu myös biologian aineenopettajien koulutus.

Merkittävänä saavutuksena laitoksen kaikilla osastoilla tehtävästä korkeatasoisesta tutkimuksesta ovat Suomen Akatemian nimeämät huippututkimusyksiköt

Yksityiskohtaisempaa tietoa näistä ja eri osastoilla tehtävästä tutkimuksesta löytyy Tutkimus ja julkaisut -sivuilta.