21.09.2018

Tietoturva

Kapea: Moodle mobiili blurr

Yleistä

Internetissä toiminta

Omat laitteet

Pilvipalvelut

Säännöt

  • Tietojärjestelmien käyttösäännöt   Jyväskylän yliopiston hallitus vahvisti kokouksessaan 15.3.2006 sähköpostin käsittelysäännöt, tietojärjestelmien käyttösäännöt ja tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännön sekä siihen liittyvän seuraamusasteikot. Muut säännöt on hyväksytty yliopiston tietohallinnon johtoryhmässä.
  • Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset    Käyttöoikeus ja sen voimassaolo.
  • Sähköpostisääntöjen sovellusohje   Tässä sovellusohjeessa annetaan joitakin tarkentavia esimerkkejä Sähköpostin käsittelysäännöissä esitettyihin asioihin. Sovellusohjeen esimerkit eivät muodosta täydellistä luetteloa sallituista tai kielletyistä toimista eivätkä ne muuta varsinaista sääntöä miltään osin.
  • Tekijänoikeudet    Kerrotaan lyhyesti, millaista materiaalia verkkoon saa ja ei saa laittaa.

Yliopiston koneet