Opettajankoulutuslaitos

Laaja-alainen ja tutkimusperustainen opettajankoulutus on Jyväskylän yliopiston vahvuuksia. Opettajankoulutuslaitoksessa voi opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

Opettajankoulutuslaitoksessamme tehdään monialaista, soveltavaa ja teoreettista tutkimusta. Tutkimuksemme painopistealueet ovat oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosessien tutkimus, opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimus ja tulevaisuuden koulun ja oppimisympäristöjen tutkimus.

Olemme tiiviissä vuoropuhelussa yhteiskunnan eri sidosryhmien, erityisesti koulujen ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Luomme aktiivisesti uudenlaisia yhteistyömuotoja, jotka kehittävät opettajankoulutuksen ja koulujen pedagogista toimintakulttuuria. 

OKL:n EDU intranet

 

Haku
Opettajankoulutuksen ala on monipuolinen