18.09.2018

Haluatko auttaa nuoria tai aikuisia suunnittelemaan opiskeluaan, hankkimaan itseään kiinnostava ammatti ja elämä? Onko toiveenasi työskennellä esimerkiksi opinto-ohjaajana, uraohjaajana, työvoimaohjaajana tai vaikkapa perustaa oma ohjausalan yritys? Vai oletko kenties toiminut jo pitkään ohjausalalla ja haluat syventää osaamistasi tieteellisesti?

Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutusyksikkö on Itä-Suomen yliopiston ohella maamme toinen opinto-ohjaajien koulutuksesta vastaava yliopistollinen koulutusyksikkö. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä ja toteuttamassa ohjausalan täydennyskoulutusta ja tarjoamme muuta ohjausalan koulutusta yhteistyöverkostojemme kautta.

Tavoitteenamme on edistää laadukasta ohjausalan koulutusta ja tutkimusta, joiden avulla ohjausalan ammattilaiset voivat kehittää korkeatasoista osaamista tukeakseen omissa organisaatioissaan ohjattaviaan ja luodakseen edellytyksiä ohjausalan monipuoliselle kehitykselle.

Toiminnan painoalueina ovat:

  • Ohjaus hyvän elämän edistäjänä
  • Ohjaus ja erilaisuuden kohtaaminen
  • Ohjaus työelämässä

Koulutus on luonut sillan opettajuuden ja ohjaajuuden välille. Lisäksi se on ollut koko elämääni ja ajatteluani mullistava kokemus, josta en luopuisi mistään hinnasta!