04.09.2018

Kirjaamo ja arkisto

Asianhallintavastaava Jani Hartonen, jani.hartonen@jyu.fi, puh. +358 40 805 3474

Kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta vastaanottamalla ja rekisteröimällä yliopistolle saapuvat asiakirjat.

Kirjaamo vastaa myös rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin sekä asiakirjapyyntöihin. Julkisuusnäkökohdat huomioiden asiakirjoihin voi perehtyä kirjaamossa. Käyntiä varten on hyvä sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa. 

Kirjaamo huolehtii yliopiston päätearkistosta ja vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kokoamisesta, luetteloinnista ja tietopalvelusta.

Yhteydenotot: kirjaamo@jyu.fi, p. 040 805 3472
Käyntiosoite: Päärakennus (C140), ma-pe 8.00-15.30