Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta vastaanottamalla ja rekisteröimällä yliopistolle saapuvat asiakirjat. Kirjaamo ylläpitää asiahallintajärjestelmää, jonka avulla on mahdollista seurata asioiden käsittelyä.

Kirjaamo vastaa myös rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin sekä asiakirjapyyntöihin. Julkisuusnäkökohdat huomioiden asiakirjoihin voi perehtyä kirjaamossa. Käyntiä varten on hyvä sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa

Kirjaamo ylläpitää yliopiston päätearkistoa ja vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kokoamisesta, luetteloinnista ja tietopalvelusta.

Kirjaamon ohjesivusto (UNO)

 

Tiedonluovutuspyyntölomake