Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Musiikin kehitys- ja oppimispsykologia

Lasten improvisaatioita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiikin kehitys- ja oppimispsykologian avulla kasvattaja oppii ymmärtämään lapsen ja nuoren musiikillista ajattelua, sekä musiikkiin liittyviä tunteita, kokemuksia, toimintaa ja oppimisprosessia. Musiikillisten rakenteiden syntyhistorian, erilaisten kehityspolkujen ja kontekstuaalisten tekijöiden tuntemus muodostavat perustan musiikin oppimisen oikein ajoitetulle tukemiselle ja yksilöllisen ainutlaatuisuuden ymmärtämiselle. Kehityspsykologia pyrkii kuvaamaan ja selittämään musiikillisessa käyttäytymisessä ja kyvyissä ajan myötä tapahtuvia muutoksia oppimispsykologian puolestaan tutkiessa olosuhteita, joissa oppimista tapahtuu. Tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten musiikillis-kognitiivinen, -sosiaalinen ja –emotionaalinen kehitys; musiikin luova tuottaminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallinen oppiminen MIDI-, verkko- ja mobiilioppimisympäristöissä, sekä oppimismotivaatio.

Projektit

  • Mobilemusic
  • EU7 UMSIC

Lisätietoja