Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Banner: Jatko-opiskelijaksi Solkiin?
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESKUS (SOLKI)

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on valtakunnallinen asiantuntijayksikkö, joka on erikoistunut tarkastelemaan kielikoulutuksen tavoitteita, käytänteitä ja politiikkaa.

Tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen erilaisissa konteksteissa ja toimintayhteisöissä sekä kielikoulutuspolitiikka. Tutkimushankkeille on tyypillistä monitieteinen, soveltava tutkimusote, joka yhdistää esim. kielentutkimuksen, sosiologian, koulutustutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmia.

Solkin valtakunnalliset tehtävät liittyvät kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan. Toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta ja sisältää yhteistyötä tutkijoiden, päätöksentekijöiden, opettajien ja muiden kielikoulutuksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa.

Keskuksen henkilökuntaan (n. 30 henkilöä) kuuluu tutkimus- ja hallintohenkilöstöä sekä tutkimusta avustavaa
henkilökuntaa.
kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Yhteystiedot

Ruusu

Postiosoite:
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:

Agora (Ag), 5. krs
Mattilanniemi 2

Puh: 040 8053000

S-posti: solki-info@jyu.fi

Yleiset kielitutkinnot
Puh. 014 260 3531

S-posti: yki-info@jyu.fi

Solkin esittelykalvot

Kielikampus - Twitter