Musiikki on läsnä kaikkialla, eikä sen voimaa kannata vähätellä
Maanpuolustustahdon merkityssisältö elää poliittisen toiminnan seurauksena

Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja soveltavan kielentutkimuksen keskus myönsivät perjantaina Kari Sajavaara -muistoluennon yhteydeydessä kaksi tunnustuspalkintoa. Maiju Strömmer palkittiin ansiokkaasta väitöskirjasta ja Hannele …

Are Western hegemonies coming to an end? Come tell it like you see it! Deadline for abstracts on Monday.…

Viimeaikaiset työvoimapolitiikan uudistukset sivuuttavat pitkäaikaistyöttömien työllistymisen ongelmat ja lisäävät ahdinkoa. PROMEQ-hankkeen politiikkasuositus auttaa päättäjiä suunnittelemaan parempia palveluita työttömille. #JYUnique #aktiivimalli

Yhteiskunnan arvot eivät aina kohtaa senioreille suunnatussa kulttuurityössä. Riittävien resurssien avulla on varmistettava, että ikääntyvät henkilöt voivat elää tyydyttävää elämää ja …

Have you ever walked out of the store with a completely different purchase than you were planning to buy? Maybe you …

Kuinka #länsimaat ovat olemassa? Ketä ovat #länsimaalaiset? Sitä mietin oheisessa artikkelissa. Sitä ihmettelemme m…

Kenen äänellä alkuperäis- ja heimokansoihin liittyvistä asioista puhutaan? ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen ympärillä käytävä keskustelu keskittyy eri toimijoiden näkökulmien esittämiseen. Taloudelliset …

RT @jyu_museum: Vielä 19.1 saakka ehtii näyttelykeskus Soihdussa tutustua etnografiseen valokuvanäyttelyyn Guadalupen ihme. Näyttelyn ovat…

Building Bridges -projekti järjesti joulukuussa Community Rap Event -tapahtuman. Sen tavoitteena oli tuoda ihmisiä yhteen ja esitellä projektin luovia prosesseja ja …