Musiikki on läsnä kaikkialla, eikä sen voimaa kannata vähätellä
Maanpuolustustahdon merkityssisältö elää poliittisen toiminnan seurauksena

Now you have a chance to come and hear about non-fiction and its writing as described by Cathleen Miller herself! M…

Tule kuulemaan nonfiktiosta ja sen kirjoittamisesta Cathleen Millerin kertomana! Esimerkiksi Aavikon kukka -bestsel…

HisLit-hankkeen kollegat ovat olleet ahkeria ja innovatiivisia. Jaossa oppimateriaalia historian opetukseen!…

RT @VKK_JY: Kartoituskysely sulkeutuu 27.2. Uutinen luettavissa: . Toimitko viittomakielen opettajana? Et ole vastan…

RT @KUMUJyu: Etsitkö opiskelupaikkaa, jossa voi perehtyä vieraisiin ja tuttuihin kulttuureihin? Tervetuloa KUMUun! #abit #abit2019 #yhteish…

After a wonderful day of thinking about Creativity and Self-Boundaries (An Interdisciplinary Workshop), some beer was deserved. #academiclife #jyuhytk #JYUnity #interdisciplinarity

RT @teppokroger: @EmiliaLeinonen_ , co-ordinator of our @CoE_AgeCare published last year a research article on adult foster care for older…

Kansainväliset vertailut osoittavat, että väkivaltaan ei puututa Suomessa riittävästi. Väkivallasta puhuttaessa fokus on usein väkivallan tekijöissä ja osapuolten ominaisuuksissa. Väkivallan kokemukset …

RT @uniofjyvaskyla: International comparisons prove that in Finland violence is not intervened in properly and is allowed to continue. It i…