Keskustelu tarkka

Kieli- ja viestintätieteiden laitos – monipuolista opetusta ja huippututkimusta muuttuvan yhteiskunnan parhaaksi

Kieli- ja viestintätieteiden laitos tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja tarjota laadukasta kieli- ja viestintätieteiden akateemista koulutusta. Laitoksessa tutkitaan, millainen merkitys kielellä ja viestinnällä on yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Monialaisella ja ajanmukaisella tutkimuksella vastataan nyky-yhteiskunnan haasteeseen ymmärtää ympäristömme monimuotoisia ja muuttuvia kieli- ja viestintämaisemia. Tutkimus ja koulutus nivoutuvat yhteen, ja opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille tulevaisuuden asiantuntijatehtävien edellyttämä kieli- ja viestintätieteellinen osaaminen. Laitos on myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tervetuloa osaajien joukkoon ja yhteistyöhön kanssamme!