Sosiaalityö

Sosiaalityön infotilaisuudet lukuvuoden 2018-2019 alussa:

keskiviikko 5.9. OPK141 klo 10.00-12.00 infotilaisuus kandivaiheen uusille opiskelijoille
maanantai 10.9. OPK141 klo 13.00-15.00 infotilaisuus jatkaville opiskelijoille
tiistai 11.9. OPK141 klo 9.00-12.00 infotilaisuus kaikille maisteriseminaarit lv2018-2019 aloittaville
tiistai 11.9. OPK141 klo 13.00-15.00 infotilaisuus maisteriohjelman uusille opiskelijoille

OBS! Syksyllä 2018 opintonsa aloittava!   Henkilökunta auttaa sinua mielellään opintoihisi liittyvissä kysymyksissäsi. Huomioithan kuitenkin, että henkilökunta on pääsääntöisesti lomalla/tutkimusvapaalla elokuun puoleen väliin saakka. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokanslian kesätyöntekijät eivät valitettavasti pysty vastaamaan sosiaalityön opintojesi yksityiskohtaisiin kysymyksiin kesän aikana. Suurimpaan osaan kysymyksistäsi saat varmasti vastauksia opintojesi ensimmäisten viikkojen aikana maisterivaiheen tapaamisissa, infotilaisuuksissa sekä henkilökohtaisissa HOPS-tapaamisissa oppiaineen pääedustajan, professori Mikko Mäntysaaren sekä koulutussuunnittelija Ainoriitta Pölläsen kanssa.

Sosiaalityötä ammatillisena toimintana sekä tieteenalana yhdistää pyrkimys ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen. Myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi sekä ihmisten kohtaamien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi sosiaalityössä työskennellään moniammatillisesti yhteistyössä ihmisten, heidän perheidensä, yhteisöjen sekä erilaisten verkostojen kanssa niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntarakenteiden tasolla. Sosiaalityön opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvatkin kiinnostavalla tavalla yhteen.

Niin sosiaalityön käytännössä, tutkimuksessa kuin opetuksessa ilmiöitä tarkastellaan tutkimus/tiedelähtöisesti yhteiskunnallisesta viitekehyksestä käsin. Opintojen myötä kehittyvä sosiaalityön asiantuntijuus sekä ammatilliset valmiudet takaavat varman tien työelämään. Koulutus mahdollistaa asiantuntijana työskentelyn hyvinvointityön monipuolisella ja mielenkiintoisella kentällä sekä asiakastyössä että erilaisissa hallinto-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Sosiaalityöntekijän ammattia voi harjoittaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Sosiaalityön yliopisto-opinnot antavat valmiuksia tutkimustehtävissä toimimiseen ja avaavat oven yhteiskuntatieteellisiin jatko-opintoihin. Jyväskylän yliopistossa tehtävän sosiaalityön tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat yksilöiden sekä yhteisöjen osallisuus, toimintamahdollisuudet ja hyvinvointi sekä väkivalta arjessa ja instituutioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kestävän yhteiskunnan reunaehtoja sosiaalityön näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan hyvinvointiin liittyvien palvelujärjestelmien, instituutioiden ja ammattien etiikkaa, ideologioita ja muutosprosesseja sekä ammatillisia käytäntöjä.

 

Sosiaalityön henkilökunta