Sosiaalityö

Sosiaalityötä ammatillisena toimintana sekä tieteenalana yhdistää pyrkimys ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen. Myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi sekä ihmisten kohtaamien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi sosiaalityössä työskennellään moniammatillisesti yhteistyössä ihmisten, heidän perheidensä, yhteisöjen sekä erilaisten verkostojen kanssa niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntarakenteiden tasolla. Sosiaalityön opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvatkin kiinnostavalla tavalla yhteen.

Niin sosiaalityön käytännössä, tutkimuksessa kuin opetuksessa ilmiöitä tarkastellaan tutkimus/tiedelähtöisesti yhteiskunnallisesta viitekehyksestä käsin. Opintojen myötä kehittyvä sosiaalityön asiantuntijuus sekä ammatilliset valmiudet takaavat varman tien työelämään. Koulutus mahdollistaa asiantuntijana työskentelyn hyvinvointityön monipuolisella ja mielenkiintoisella kentällä sekä asiakastyössä että erilaisissa hallinto-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Sosiaalityöntekijän ammattia voi harjoittaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Sosiaalityön yliopisto-opinnot antavat valmiuksia tutkimustehtävissä toimimiseen ja avaavat oven yhteiskuntatieteellisiin jatko-opintoihin. Jyväskylän yliopistossa tehtävän sosiaalityön tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat yksilöiden sekä yhteisöjen osallisuus, toimintamahdollisuudet ja hyvinvointi sekä väkivalta arjessa ja instituutioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kestävän yhteiskunnan reunaehtoja sosiaalityön näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan hyvinvointiin liittyvien palvelujärjestelmien, instituutioiden ja ammattien etiikkaa, ideologioita ja muutosprosesseja sekä ammatillisia käytäntöjä.

Sosiaalityön tieteenalan infotilaisuudet syksyllä 2017:
Uusille opiskelijoille (yhteisvalinta) torstaina 31.8. klo 12 - 14 C4 (salitieto voi muuttua)
Maisterivalinnan uusille opiskelijoille maanantaina 11.9. klo 10 - 12 OPK141 yhteinen tilaisuus, iltapäivällä kaikkien HOPSaus erikseen
Jatkaville opiskelijoille tiistaina 12.9. klo 12 -14 C4 (salitieto voi muuttua)

Sosiaalityön henkilökunta