28.09.2018

Avoin opiskelu IT-tiedekunnassa

Avoin opiskelu IT-tiedekunnassa toteutetaan erillisinä opintoina. Erilliset opinnot ovat IT-tiedekunnan opintotarjonnassa olevia kursseja ja opintokokonaisuuksia, joilla voivat opiskella myös muut kuin yliopiston tutkinto-opiskelijat. Kursseilla opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot maksavat 10 tai 15 €/opintopiste. Toisen asteen opiskelijoille (lukiot ja ammattiopisto) tietyt opintojaksot ovat maksuttomia.

Opinto-oikeutta erillisiin opintoihin pitää hakea. Osalle opintokokonaisuuksista ja kursseista erillinen opinto-oikeus myönnetään automaattisesti. Nämä kurssit ja opintokokonaisuudet ovat ostettavissa suoraan verkkokaupasta. Muille kursseille ja opintokokonaisuuksiin erillistä opinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta.

Opinto-oikeus yksittäiselle kurssille myönnetään vain, mikäli kurssi on kuluvan lukuvuoden opinto-ohjelmassa.

Digital Education for All -hanke 

IT-tiedekunta on mukana Digital Education for All (Defa) -hankkeessa: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/it/defa/defa-jyvaskyla. IT-tiedekunnan tarjoamista Defa-kursseista palautetaan kurssimaksu suorituksen jälkeen. Palautusta varten on tulossa tälle sivulle lomake myöhemmin syksyllä. Pidäthän tallessa verkkopankkimaksun viitenumeron tai jos olet maksanut kurssin erillisen ohjeen mukaan, niin kuitin. Palautuksen edellytys on se, että opiskelija on antanut suostumuksena tietojensa käyttöön Defa-hankkeen raportointiin ja raportointia varten tehtävään tutkimukseen.

Hakeminen

Opinto-oikeutta sekä verkkokaupasta ostettaviin että muihin opintokokonaisuuksiin ja kursseihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksia käsitellään IT-tiedekunnassa viikosta 32 lähtien maanantaisin ja torstaisin. Huom! Heinäkuun aikana tulleet hakemukset käsitellään elokuussa.

Verkkokaupasta ostettavat opintokokonaisuudet ja kurssit (opiskeluoikeus myönnetään automaattisesti)

 1. Tutustu kurssikuvauksiin ja kurssien esitietovaatimuksiin Korpissa (kurssikohtaiset linkit alla).
 2. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti ja maksa valitsemasi kurssi(t) verkkopankissa.
 3. Tulosta ilmoittautumislomake (pdf) erillisiin opintoihin tai odota, että se postitetaan sinulle. Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti ja postita se osoitteeseen Erilliset opinnot, Informaatioteknologian tiedekunnan palvelukeskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Lomakkeen voi lähettää myös skannattuna osoitteeseen erilliset-it@jyu.fi .
 4. Aktivoi käyttäjätunnuksesi Jyväskylän yliopiston opiskelijajärjestelmiin. Aktivointi on mahdollista noin viikon kuluttua siitä, kun olet postittanut ilmoittautumislomakkeen. Aktivointi tapahtuu verkkopankkitunnuksilla. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin.
 5. Ilmoittaudu maksamillesi kursseille Korpissa (edellyttää käyttäjätunnuksen).
 6. Aloita opinnot!


Muut opintokokonaisuudet ja kurssit (opiskeluoikeus myönnetään tapauskohtaisesti)

 1. Tutustu kurssikuvauksiin ja kurssien esitietovaatimuksiin Korpissa (linkki opinto-ohjelmaan alla).
 2. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti. Kirjoita hakulomakkeen Lisätietoja-kohtaan mahdolliset pohjatietosi tai kokemuksesi haettavan kurssin aiheeseen liittyen.
 3. Saat päätöksen opinto-oikeudesta postitse noin 1-2 viikon kuluessa hakulomakkeen lähettämisestä. Heinäkuussa hakemuksissa on käsittelytauko. Myönteisen päätöksen yhteydessä postitetaan maksuohje ja ilmoittautumislomake.
 4. Suorita maksu ja täytä huolellisesti ilmoittautumislomake erillisiin opintoihin. Postita ilmoittautumislomake ja kuitti maksusta osoitteeseen Erilliset opinnot, Informaatioteknologian tiedekunnan palvelukeskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
 5. Aktivoi käyttäjätunnuksesi Jyväskylän yliopiston opiskelijajärjestelmiin. Aktivointi on mahdollista noin viikon kuluttua siitä, kun olet postittanut ilmoittautumislomakkeen. Aktivointi tapahtuu verkkopankkitunnuksilla. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin.
 6. Ilmoittaudu valitsemillesi ja maksamillesi kursseille Korpissa (edellyttää käyttäjätunnuksen).
 7. Aloita opinnot!

 

Toisen asteen opiskelijat (lukiot ja ammattiopisto)

Toisen asteen opiskelijoille  tarjotaan maksuttomasti opintojaksot ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon, 2 opITKP0002 Joh­da­tus ky­ber­tur­val­li­suu­teen, 2  op (toistaiseksi tauolla),  ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun, 2 op, ITKP0004 Opis­ke­li­jan di­gi­työ­ka­lu­pak­ki 2 opITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op,  ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2  opITKP1011 Web-julkaiseminen 2 opITKP104 Tietoverkot, 1-5 op sekä TIEP1820 Johdatus tekoälyn taustalla olevaan matematiikkaan, 2 op.

 

 1. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti. Valitse lomakkeelta "Joku muu kurssi", ja täytä opintojaksojen nimet "Muu opintojakso"-kohtaan. Valitse lomakkeelta "Olen toisen asteen opiskelija" ja täytä oppilaitoksen ja opinto-ohjaajan tiedot. Opinto-oikeus myönnetään automaattisesti opinto-oikeuden hakemisen jälkeen.
 2. Opinto-oikeuden hakemisen jälkeen reilun viikon sisällä saat postitse tiedon erillisestä opinto-oikeudesta sekä tietohallintokeskuksen käyttölupalapun . Palauta käyttölupalappu siinä olevaan osoitteeseen. Näin saat käyttöösi tunnukset yliopiston tietojärjestelmiin ja palveluihin.
 3. Ilmoittaudu kurssille Korpissa. 
 4. Aloita opinnot!

Opinto-oikeuden kesto

 • Perusopinnot: ilmoittautumislukukausi + 3 lukukautta
 • Aineopinnot: ilmoittautumislukukausi + 4 lukukautta
 • Yksittäiset kurssit: lukukausi, jolloin kurssi järjestetään

Hinnat ja maksaminen

Yksittäiset kurssit maksavat 15€/opintopiste. Opintokokonaisuuksissa hinta on 10€/opintopiste.

Jos yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:ssä tarkoitetut opettajankoulutuksen opinnot suoritetaan erillisinä opintoina, ovat ne opiskelijalle maksuttomia. Täytä tässä tapauksessa haettava opintokokonaisuus tai kurssi hakulomakkeen Joku muu kurssi -kohtaan. Mainitse Lisätietoja-kohdassa hakevasi opinto-oikeutta opettajankoulutuksen opintojen suorittamista varten.

Toisen asteen opiskelijoille (lukiot ja ammattiopisto) tarjottavat tietyt ylempänä sivulla mainitut kurssit ovat maksuttomia.

Verkkokaupasta ostettavat opintokokonaisuudet ja kurssit maksetaan opinto-oikeuden hakemisen yhteydessä. Muut opintokokonaisuudet ja kurssit maksetaan, kun opiskelija on saanut tiedekunnalta myönteisen päätöksen opinto-oikeudesta. Maksuohjeet toimitetaan päätöksen mukana. Suoritettua maksua ei palauteta, vaikka opiskelija jättäisi opinto-oikeutensa käyttämättä.


Verkkokaupasta ostettavien opintokokonaisuuksien kuvaukset

Opintokokonaisuuksien kuvaukset

 • Tietojärjestelmätieteen perusopinnot, 25 op
 • Tietotekniikan perusopinnot, 25 op
 • Tietotekniikan perusopinnot, koulutusteknologia, 25 op
 • Kognitiotieteen opintokokonaisuus, 25 op tai 35 op
 • Kyberturvallisuuden sivuainekokonaisuus 25 op
 • Digitaalisaation opintokokonaisuus 10 tai 25 op

Verkkokaupasta ostettavien kurssien kuvaukset

(E)-merkintä kurssin perässä tarkoittaa, että kurssilla on etäsuoritusmahdollisuus.

Ohjelmoinnin opintoja

HUOM! Katso kurssitiedoista esitietovaatimukset ja varmista ennen kurssin ostamista, että sinulla on joko suoritettuna vaaditut kurssit tai vastaava ohjelmointiosaaminen.

 

Koulutusteknologian/opettajapuolen opintoja

Kognitiotieteen opintoja

Kyberturvallisuuden opintoja

Muita tietojärjestelmätieteen ja tietotekniikan opintoja

 


Muiden opintokokonaisuuksien ja kurssien kuvaukset

Opintokokonaisuuksien kuvaukset

 • Tietojärjestelmätieteen aineopinnot, 35 op
 • Tietotekniikan aineopinnot 35 op
 • Tie­totekniikan aineopinnot, koulutusteknologia 35 op
 • Kaikki lukuvuoden tarjonnassa olevat kurssit. Kurssit ja aikataulut voi tarkistaa opetusohjelmasta.

Lisätietoja:

Hakeminen:
Koulutuspäällikkö Annemari Auvinen, erilliset-it@jyu.fi, 0400 248 115

TIE-alkuiset kurssit ja tietotekniikan opintokokonaisuudet: tie-opintoasiat@jyu.fi tai kurssin luennoija
TJT- ja KOG-alkuiset kurssit, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen opintokokonaisuudet: tjt-opintoasiat@jyu.fi tai kurssin luennoija

Kyberturvallisuuden opintokokonaisuus: kyber-opintoneuvonta@jyu.fi.