16.11.2018

Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriopinnot

Digitalisaation myötä yrityksillä ja yhteiskunnassa on kasvava tarve asiantuntijoille, jotka osaavat yhdistää informaatioteknologian, ymmärryksen yksilöiden tarpeista ja liiketoiminnan lainalaisuudet. Tarvitsemme tekijöitä, joilla on taitoja ja valmiuksia kyseenalaistaa nykyiset palvelut ja kehittää niitä paremmaksi hyväksi havaittujen menetelmien avulla.

Tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma (180 op)

Ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden käsitteellistä ymmärrystä oppiaineen käsitteistä ja menetelmistä. Opintojen aikana haluamme myös edistää opiskelijoiden taitoja ja antaa tarvittavat työkalut teknologian arvioimiseen, suunnittelutyöhön ja rakentamiseen. Opinnoissa painotamme toimiviksi todennettuja tapoja kehittää uusia, parempia järjestelmiä ja digitaalisia palveluja käyttäjien tarpeiden mukaan.

Tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman opetuksessa ja tutkimuksessa keskitymme tietojärjestelmien kehittämiseen, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen, ohjelmistoliiketoimintaan sekä tietohallintoon.

Hakiessasi opiskelemaan tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmaan osallistut valintakokeeseen. Voit tutustua edellisvuosina järjestettyihin vanhoihin valintakokeisiin täältä.

Tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman opetussuunnitelma

"Tietojärjestelmätieteen koulutusohjelmissa kehittyvät seuraavan sukupolven IT-alan innovoijat, status quon haastajat ja IT-alan päättäjät."

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma (120 op)

Hae opiskelemaan tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmaan täältä!

Ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ymmärrystä tieteenalan tutkimustuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön sekä edistää opiskelijoiden taitoja IT-alan asiantuntija- ja johtotehtäviin. Opintojen aikana kehitetään myös tieteelliseen ajatteluun ja analyyttiseen työhön. Valmistuessasi sinulla on yhdistelmä IT-alan ja liiketoiminnan ymmärrystä, mistä johtuen työllistymisnäkymäsi ovat erinomaisia. 

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjeman opetuksessa ja tutkimuksessa keskitymme tietojärjestelmien kehittämiseen, muutosten hallintaan, innovaatioiden johtamiseen, tietohallinnon johtamiseen, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen sekä ohjelmistoliiketoimintaan.

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman opetussuunnitelma

Valmistumisen jälkeen

Ansaitset mielenkiintoisen työuran. Tietojärjestelmien osaajalla on monipuoliset uramahdollisuudet. Haluatko työskennellä suurien ICT-kehityshankkeiden kanssa? Olla konsultoimassa ja johtamassa digitalisatioon liittyvää kehittämistä? Tai ehkä start-up -yrityksen perustaminen on enemmän sinun juttusi? Valmistumisen jälkeen vaihtoehtoja on runsaasti.

Tietojärjestelmätiede: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?