27.03.2019

Turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriopinnot

Turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelma (120 op)

Maisteriohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida turvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Opinnoissa käsitellään turvallisuutta ja sen muutosta, kriisejä ja konflikteja sekä teknologian kehittymisen ja globalisaation merkitystä niihin. Ohjelma toteutetaan yhdessä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Keskeinen osa opintoja on myös strateginen tiedustelu: ohjelma tarjoaa valmiudet turvallisuuteen liittyvän tiedon hankintaan ja analysointiin niin, että turvallisuusympäristön ymmärtäminen ja hallinta on mahdollista. Ohjelma on suomenkielinen. Opiskelu vaatii erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen hallintaa.

Maisteriohjelman opetussuunnitelma löytyy täältä

Valmistumisen jälkeen

Valmistuneet voivat toimia turvallisuuden laajan hallinnan, tietämyksenhallinnan ja strategisen analyysin osaamista vaativissa tehtävissä. Heille on kysyntää paitsi julkisella sektorilla, niin myös yksityisellä sektorilla, kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä yrityksissä, joiden haasteena on globaalin turvallisuusympäristön hallinta.