12.12.2018

Kaikkialla missä tarvitaan informaatioteknologiaa, tarvitaan myös akateemisesti koulutettuja IT-asiantuntijoita. 

Informaatioteknologia, se on arkemme läpinäkyvää älykkyyttä, jossa tekniikka yhdistyy viihteeseen, liiketoimintaan, johtamiseen, opetukseen, terveydenhuoltoon, viestintään, tieteeseen, taiteeseen ja liikuntaan – käytännössä informaatioteknologia on muuttanut kaikkia elämän osa-alueita. Me Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa koulutamme monipuolisia IT-ammattilaisia tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tällä hetkellä panostamme huippuosaamiskeskittymien luomiseen seuraavilla teema-alueilla: tietojärjestelmät, tieteellinen laskenta ja data-analyysi, kyberturvallisuus, viihtyminen, pelit sekä oppiminen.


Tule tutustumaan IT-tiedekuntaan ja päivittämään tietojasi informaatioteknologiasta ja sen opiskelusta.

Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittymme informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten tietojärjestelmien kehittämiseen, tiedon digitaaliseen esittämiseen, elektroniseen liiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen ja käytettävyyteen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, työryhmien ja organisaatioiden työn tehostamiseen tietojärjestelmien avulla, tiedonhallintaan, ohjelmistoliiketoimintaan sekä organisaatioiden tietohallinnon ja järjestelmäarkkitehtuureiden kehittämiseen ja hallintaan. Oppiaineessa suoritettava kauppatieteiden maisterin tutkinto, joka yhdistää it-opintoja ja kauppatieteen opintoja, on ainutlaatuinen maassamme. 

Tietotekniikka

Opetuksen ja tutkimuksen painoalamme liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen,
tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi suurten tietoaineistojen analyysissä.

Kognitiotiede

Meillä kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Keskiössä on ihmisen kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien tutkimus teknologiavuorovaikutuksessa ja teknologiasuunnittelun pohjaaminen tutkimustietoon. Tutkimuskohteita ovat teknologian älykkyys, käytettävyys, käyttäjäkokemus, kognitiivinen ergonomia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu.

Kyberturvallisuus

Kybermaailman ymmärtäminen ja siihen liittyvien uhkien hallinta vaatii uudenlaista, monitieteistä osaamista. Siinä yhdistyvät esimerkiksi tietoturvallisuus, jatkuvuuden hallinta ja yhteiskunnan varautuminen erilaisiin kriiseihin. Opetuksemme käsittelee alaa sekä kokonaisturvallisuuden ja strategisen tiedustelun että kyberturvallisuuden kautta.

Turvallisuus ja strateginen analyysi

Meillä turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelmassa analysoidaan turvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Opinnoissa käsitellään turvallisuutta ja sen muutosta, kriisejä ja konflikteja sekä teknologian kehittymisen ja globalisaation merkitystä niihin. Keskeinen osa opintoja on myös strateginen tiedustelu: ohjelma tarjoaa valmiudet turvallisuuteen liittyvän tiedon hankintaan ja analysointiin niin, että turvallisuusympäristön ymmärtäminen ja hallinta on mahdollista.