Matematiikan ja tilastotieteen laitos

opiskelijoita on noin  500

Opinnoissa voi suuntautua matematiikkaan, stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan, tilastotieteeseen tai matematiikan aineenopettajaksi.

Huippututkimusta ja laadukasta opetusta

Laitoksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka, tilastotiede ja matematiikan opettajien koulutus.

Laitos kuuluu merkittäviin matemaattisen analyysin tutkimuksen keskittymiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella toimii Suomen Akatemian nimeämä Inversio-ongelmien huippuyksikkö yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa (2012-2017). Laitoksella toimii myös Suomen Akatemian Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa vuosina 2014-2019.

RSS-feed

Seminaarit

RSS-feed

Ajankohtaista

  • Mikko Salo matematiikan professuuriin
    Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on kutsunut FT, dosentti Mikko Salon matematiikan professoriksi 1.8.2016 alkaen. Tervetuloa juhlaluennolle 7.12.2016 Agoraan klo 12 Auditorio 2.
  • Around Analysis, Domains and Mappings
    Conference on the occasion of the 75th birthday of Olli Martio, December 15.-17. 2016, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland