18.03.2019

Rajapinnat ja ladattavat aineistot

Rajapintojen osoitteet ja käyttöehdot

Avointa liikuntapaikkadataa

Lipas Liikuntapaikat.fi- tietokannan (myöhemmin Lipas-tietokannan) tietosisältöä voi hyödyntää avoimen datan periaatteita noudattaen yksityisessä, julkisessa, kaupallisessa, ei-kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa. Lipas-tietokannan käyttöehdot noudattavat avoimen datan CC Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssiä. Aineiston käyttäjän katsotaan hyväksyvän käyttöehdot, kun hän lataa tai muuten ottaa aineiston tai sen osan käyttöönsä.

Viittaaminen aineistoon

CC Nimeä 4.0-lisenssin mukaan aineiston käyttäjän tulee viitata käytettyyn tietolähteeseen. Sopiva viittaustapa on esim. "Jyväskylän yliopisto, Lipas Liikuntapaikat.fi" tai "Jyväskylän yliopisto Lipas-tietokanta". Lisäksi on hyvä mainita otosajankohta. Lipas-tietokannan tietosisältö on jatkuvasti päivittyvää, joten eri aikoina otetut otokset voivat erota toisistaan.

Mistä ja miten aineistoa saa käyttöön?

www-sovellus

Lipas-tietokannan tietosisältöä voi hyödyntää www.liikuntapaikat.fi –verkkopalvelussa. Palvelussa voi katsella haluttujen liikuntapaikkojen tietoja kartalla sekä koostaa erilaisia luetteloita ja raportteja haluamistaan tiedoista (Raportit-osio). Koostetut raportit voi tallentaa csv. tai excel-muodossa itselleen. Uusi versio Lipas-palvelusta on rakenteilla, ja myös sitä voi käyttää aineiston lataamiseen. Uusi Lipas-versio löytyy osoitteella https://liikuntapaikat.lipas.fi. 

Ladattavat aineistot

Valmiita aineistopaketteja on ladattavissa Jyväskylän yliopiston Dataverse-palvelussa. Palvelussa on eri vuosilta ns. ”päivän otoksia” shapefile-muodossa. Tuoreemmat otokset sisältävät myös luettelot Suomen liikuntapaikoista excel-muodossa. Aineistopaketit löytyvät täältä: https://dvn.jyu.fi/dvn/dv/lipas

Voit ladata oman ajantasaisen aineistopakettisi myös suoraan Geoserveriltä web-selainta käyttäen (http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/web/). Layer preview - näkymästä voi katsoa tarjolla olevat karttatasot (huom, oletuskysely 50 kohdetta). 

Alla ovat kyselyt, joilla voi hakea shapefile-tyyppiset otokset nettiselainta hyödyntäen.Kyselyihin on merkitty oletuksena 50 kpl otos, mutta voit itse vaihtaa otoskoon suuremmaksi.  Attribuuttitietoina mukana kyselyissä tulevat liikuntapaikkojen perustiedot. 

http://lipas.cc.jyu.fi:80/geoserver/lipas/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=lipas%3Alipas_kaikki_alueet&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP (alueet)

http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=lipas%3Alipas_kaikki_reitit&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP (reitit)

http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=lipas%3Alipas_kaikki_pisteet&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP (pisteet)

Voit myös pyytää oman otoksen lipasinfo@jyu.fi - osoitteesta. Pääsääntöisesti otoksen toimittamisesta ei peritä maksua. Mikäli aineistoirrotus vaatii runsaasti työtä, voidaan työajan käytöstä laskuttaa. Mahdollisista kuluista ilmoitetaan tilaajalle ennen työn aloitusta.

 

Avoimet rajapinnat wms, wfs ja REST

Web map service (WMS)

Lipas-järjestelmässä on avoin WMS-rajapinta liikuntapaikkatiedon katseluun ja näyttämiseen paikkatieto-ohjelmissa ja karttapalveluissa. Rajapinnalta on käytettävissä useita erilaisia karttatasoja erilaisilla tietosisällöillä. "isot tasot" eli pisteet, reitit ja aluee,t sisältävät kaikki geometriatyypin kohteet sijaintitietoineen sekä ja perustason attribuuttitiedot (=liikuntapaikan perustiedot). Perustiedot kerätään kaikista liikuntapaikoista samalla tavalla.

Liikuntapaikkatyyppikohtaiset wms-tasot ovat karttatasoja, joissa esitetään yhden liikuntapaikkatyypin kaikki kohteet ja kaikki attribuuttitiedot joita tyypistä kerätään. WMS-tasoja voi käyttää myös liikuntapaikkaryhmittäin.

Lisätietoja WMS eli karttakuvapalvelusta

Rajapinnan osoite http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/wms

Katso Lipaksen Wms-palvelun karttatasojen nimet käännöksineen taulukkomuodossa täältä. 

GeoWebCache

WMS-rajapinta on perusmuodossaan hidas varsinkin suuria tietomääriä sisältävillä karttatasoilla, joten suosittelemme käyttämään WMS-rajapintaa GeoWebCachen kautta. Tällä hetkellä cachetettuna on viisi ensimmäistä karttatasoa, eli erityisesti nämä näkymät joissa “kaikki Suomen liikuntapaikat” näkyy ja jotka kuormittavat paikkatietopalvelinta eniten. Cache tyhjennetään kerran vuorokaudessa, jonka jälkeen ensimmäinen lataus on hidas, mutta sen jälkeen nopea.

GeoWebCachen kanssa kyseltävän ruudun koko on 256x256 ja ainoa tuettu koordinaatitjärjestelmä on EUREF-FIN (EPSG:3067) ja formaatit png/jpeg.

http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=lipas:lipas_kaikki_alueet

http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=lipas:lipas_kaikki_pisteet

http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=lipas:lipas_kaikki_reitit

Esimerkkikysely:

http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=lipas%253Alipas_kaikki_reitit&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&TILED=true&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A3067&BBOX=683547.78932227,6907158.0911985,811547.78932227,7035158.0911985&WIDTH=256&HEIGHT=256

 

Web feature service (WFS)

Web Feature Service on rajapinta, jolla haetaan paikkatietokohteita eli vektorimuotoista paikkatietoaineistoa. WFS-rajapinnan kautta aineistoa voi tallentaa omalle koneelle.

WFS:ssä lähetetään pyyntöjä XML-muotoisina, joihin palvelin palauttaa pyydetyn tyyppiset kohteet pyydetyltä alueelta XML-muodossa. Myös WFS-pyynnöt välitetään HTTP-protokollalla. WFS:n XML-kuvauskieli on GML:n mukaista ja se sisältää paikkatiedon sekä spatiaalisten että ei-spatiaalisten ominaisuuksien mallinnukseen, tiedonvälitykseen ja tallennukseen.

WFS-rajapintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa:http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

Lipas tarjoaa eri versioita WFS-rajapinnasta. 2.0 toimii ainakin.

Lipaksen wfs-rajapinnan osoite: http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows?

Aineistot tarjotaan EPSG 3067-koordinaatistossa. Useimmat paikkatieto-ohjelmat antavat kuitenkin mahdollisuuden ladata aineistoa missä tahansa koordinaatistossa, jota ohjelma tukee. Aineisto tarjotaan vastaavissa karttatasoissa kuin wms-palvelussakin: pisteet, reitit ja alueet - karttatasot kattavat koko maan kaikki geometriatyyppiin kuuluvat kohteet. Tyyppikohtaiset karttatasot sisältävät yhden tyypin kaikki kohteet kaikkine ominaisuustietoineen. 

Suosittelemme että testikyselyissä rajataan aineisto max 50 kpl, jotta rajallinen palvelinkapasiteettimme ei jumiutuisi virheellisiin kyselyihin. Sekä wfs- ja wms rajapintoihin voi kytkeytyä myös MapInfo, ArcGis ja QGis-ohelmilla, joiden avulla voi tehdä vapaamuotoisen aineistopoiminnan helposti.

 Lipas-aineistoa voi ladata myös suoraan Geoserviltä. Tarjolla on lukuisa määrä eri aineistomuotoja. Oletuksena kysely palauttaa 50 kpl kohteita.

Geoserver löytyy täältä: http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/web/

 

REST-api

 

Lipas-tietokannan hyödyntämistä varten on avattu REST-rajapinta. Kokeilu ja käyttö onnistuu täällä:

http://lipas.cc.jyu.fi/api/

REST-apin dokumentaatio löytyy GitHubista:

https://github.com/lipas-liikuntapaikat/lipas-api

Ongelmista voi raportoida joko suoraan GitHubiin:

https://github.com/lipas-liikuntapaikat/lipas-api/issues

Palautetta REST-rajapinnan toimivuudesta ja sisällöstä toivotaan! Ota yhteyttä lipasinfo@jyu.fi tai 0400-247980 (Kirsi Vehkakoski)

Rajapintojen kautta välitettävät Karttatasot, tyypit ja tekniset nimet (excel)

 

Retkikartta-integraatio

Lipas-Retkikartta rajapinta: helppokäyttöinen julkaisutoiminto Lipas-tietojen näyttämiseen Retkikartta.fi -järjestelmässä. Kunta tai muu luontoliikuntapaikan hallinnoija antaa Lipas-järjestelmässä julkaisuluvan kohteelleen, ja kohde siirtyy seuraavana yönä julkaistavaksi Metsähallituksen Retkikartta.fi -palvelussa. Lisätietoja Lipas-Retkikartta - julkaisusta voit katsoa täältä.

 

Esimerkkejä Lipas-tietojen käytöstä muissa palveluissa:

Pääkaupunkiseudun palvelukartta (palvelukartta.hel.fi)
Paikkatietoikkuna (http://kartta.paikkatietoikkuna.fi)
Tässä.fi
Finterest.fi
Retkikartta.fi
Likiliikkuja
Liiteri - tietopalvelu
Teaviisari.fi
Uimaan.fi
Me-säätiön harrastaminen- visualisointi

 

 palvelukartta.jpg