Minna Canth
(1844-1897)


Minna Canth rippikouluikäisenä.
                      Kuopion museo.

Minna Canth (os. Johnsson) oli kauppiasperheen tytär. Hän kävi Kuopion tyttökoulua ja aloitti Jyväskylän seminaarin vuonna 1863. Hän erosi toisella luokalla seminaarista, koska oli menossa naimisiin seminaarin lehtori Johan Fredrik Canthin kanssa. Minna Canth kirjoitti Keski-Suomeen ja Päijänteeseen novelleja sekä raittius- ja naisasiaa käsitteleviä kirjoituksia vuosina 1874 -79. Hän muutti Kuopioon vuonna 1880 miehensä kuoleman jälkeen ja alkoi hoitaa isänsä kauppaliikettä elättääkseen seitsemän lastaan.

Naisasiaa pohtivissa kirjoituksissaan Canth toi esille siveellisyyteen ja tyttöjen koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Hän arvosteli tyttöjen koulutusta siitä, että tytöille opetettiin turhia taitoja, mutta ei todellisia elämässä selviytymistaitoja. Minna Canth käsitteli yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä lehtikirjoituksissaan että romaaneissaan ja näytelmissään. Hänen kertomuksissaan myös rahvaan naisia kuvattiin arvostavasti. Kai Laitisen mukaan "Minna Canth oli siihenastisen suomenkielisen kirjallisuuden puhdasverisin dramaatikko" ja "hänellä oli kyky iskeä sumeilematta ajan keskeisiin kysymyksiin."

"Pahoja ne vain ihmiset olivat köyhää ja heikkoa kohtaan, silloinkin kun olivat apua antavinaan. Parempi, että veisivät hengen kerrassaan eivätkä kiusaisi puutteessa ja onnettomuudessa. Mutta köyhän puolta ei kukaan pitänyt, jok`ikinen vain oli valmis sortamaan ja kuormaa kuorman päälle panemaan. Sen hän niin elävästi tunsi, aina kun lastensa tulevaisuutta ajatteli. Kovuutta he tulisivat maailmassa tarpeeksi asti kokemaan, ei heillä ilon päiviä ollut odotettavana. Pikku Annikin tuossa kätkyessä, kuka hänen kohtaloaan saattoi edeltäpäin arvata. Kauniiksi hän ehkä kasvaisi, oikea herran enkeli hän nyt ainakin oli sinisilmineen ja valkokiharoineen. Mutta siinäpä ehkä juuri pahin vaara olikin tarjona. Kaunis ja köyhä tyttö joutui pian huonoille teille."
                                         
(Köyhää kansaa,1886)
                                
                                           

Minna Canthin teoksia ovat mm.: Murtovarkaus (1882), Roinilan talossa (1883),
Työmiehen vaimo (1885),Köyhää kansaa (1886), Kovan onnen lapsia (1888),
Kauppa-Lopo (1889), Papin perhe (1891) ja Anna-Liisa (1895).

Lähteet: Jyväskylän seminaari 1863 - 1937, Huhtala Liisi (toim.), Monisärmäinen Minna Canth, Laitinen Kai, Suomen kirjallisuuden historia.

       

 

 

 

 

Seminaarin uranuurtajanaisia

Isa Asp

Minna Canth

Lucina Hagman

Immi Hellén

Anni Swan

Emma Åström

Yliopiston museo