07.05.2019

Converis-ohjeet

Converis on Jyväskylän yliopiston tutkimustietojärjestelmä. Se korvaa vaiheittain tutkimustietojärjestelmä TUTKAn.

 Jyväskylän yliopistossa noudatetaan hanketoiminnan käsikirjaa kaikissa täydentävän rahoituksen hankkeissa. Käsikirja toimii yliopiston hanketoiminnan laadunvarmistusohjeena.  

Käsikirjan tavoitteena on tukea rahoituksen hakijoita, hankkeiden toteuttajia sekä tiedekuntien ja laitosten johtoa hanketoiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Hanketoiminnan käsikirjassa kuvattu hankkeen elinkaariajattelu on sisällytetty Converis-tutkimustietojärjestelmään. Tällä hetkellä järjestelmään tallennetaan täydentävän rahoituksen hankeilmoitukset ja niihin liittyvät päätökset, rahoittajalle lähetetyt hankehakemukset ja rahoittajilta saadut rahoituspäätökset, hankkeiden toteutus- ja päätösvaiheiden projektidokumentaatio sekä tutkimusjulkaisut.

Tietojärjestelmän käyttökokemuksista saatu palaute tarjoaa täydentävää tietoa hanketoiminnan eri vaiheissa tarvittavasta avusta ja järjestelmän kehittämistarpeista. Tätä tietoa hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä.

Tulevissa Converiksen käyttöönottovaiheissa järjestelmään tuodaan tiedot tutkimusaineistojen metatiedoista, kansainvälisestä henkilöstöliikkuvuudesta sekä merkittävistä tieteellisistä palkinnoista.

Converis guide in English