Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustieteiden laitos kouluttaa asiantuntijoita aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen, erityispedagogiikan, koulutusjohtamisen ja varhaiskasvatuksen aloille. Laitos tarjoaa korkeatasoista, tutkimusperustaista kandidaatti- ja maisterikoulutusta kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissaan ja tuottaa aktiivisesti jatkokoulutusta sekä aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Tutkimustoiminta on monitieteistä ja kansainvälisesti verkottunutta. Laitoksen keskeiset tutkimusalueet ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, osallisuus ja kasvuympäristöt; koulutusjärjestelmät, johtaminen ja työelämä; sekä oppiminen, opettaminen ja ohjaus.

Toteutamme ja kehitämme opetustamme ja tutkimustamme tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen kentän eri toimijoiden kanssa. Olemme myös aktiivisesti mukana kansainvälisessä koulutusyhteistyössä.