Kas­va­tus­tie­tei­den lai­tos

Kasvatustieteiden laitos kouluttaa asiantuntijoita aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen, erityispedagogiikan, koulutuksen johtamisen ja varhaiskasvatustieteen aloille. Laitos tarjoaa korkeatasoista, tutkimusperustaista kandidaatti- ja maisterikoulutusta kotimaisissa ja kansainvälisissä koulutusohjelmissaan ja tuottaa aktiivisesti jatkokoulutusta sekä aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Tutkimustoiminta on monitieteistä ja kansainvälisesti verkottunutta. Laitoksen keskeiset tutkimusalueet ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, osallisuus ja kasvuympäristöt; koulutusjärjestelmät, johtaminen ja työelämä; sekä oppiminen, opettaminen ja ohjaus.

Toteutamme ja kehitämme opetustamme ja tutkimustamme tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen kentän eri toimijoiden kanssa. Olemme myös aktiivisesti mukana kansainvälisessä koulutusyhteistyössä.

Hyvis tunnut

Hyvis-toimintamalli

auttaa opiskelijoita pitämään huolta opiskelukyvystään ja hyvinvoinnistaan koko opintopolun ajan.  Kasvatustieteiden laitoksen hyvis-toiminta.

Haku