Agora-aula

Puuttuuko sinulta rehtorin kelpoisuus?

Oletko kiinnostunut koulutusjohtamisesta?

 

Koulutusjohtamisen perusopinnot 25 op

Koulutusjohtamisen perusopinnot antavat valmiuksia toimia johtotehtävissä painottaen ihmisten johtamista. Opintojen aikana perehdytään opetushallintoon ja johtajuuteen eri näkökulmista. Opinnot on tarkoitettu opettajille ja muunlaisissa opetus- ja kasvatusalan tehtävissä toimiville sekä apulais- ja vararehtoreille. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Perusopinnot vastaavat rehtorien ja muiden koulutus ja kasvatusalan johtajien lisääntyvään koulutustarpeeseen ja tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua mm. rehtoriuteen ammattina, omana professiona. Instituutissa näemme, että rehtorin toiminnalla niin oppilaitoksen sisällä yhdessä henkilökunnan kanssa kuin oppilaitoksen ulkopuolella yhteistyöverkostoissa ja sidosryhmissä on merkittävä osa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa.

Opintokokonaisuudessa

  • opit tuntemaan kasvatus- ja koulutusalan johtotehtävien osa-alueet, erityispiirteet ja vaateet johtajuudelle
  • perehdyt opetushallintoon, johtajuuteen ja vuorovaikutukseen
  • tutustut tutorin ja oman mentorin ohjauksessa koulutusjohtajan arjen työhön yhteistyöoppilaitoksessa
  • laadit oman johtajuusfilosofiasi perustan
  • opiskelet monimuotoisesti puolitoista vuotta työn ohessa
  • saat yliopistolliset opetushallinnon opinnot rehtorin kelpoisuuteen kuuluvana opetushallinnon osaamista koskevana vaihtoehtona (KelpoA 986/98 siihen tehtyine muutoksineen)

Opetussuunnitelma
Perusopinnoissa rakennat itsellesi johtamisen kivijalkaa

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen lähijaksoille
  • verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu
  • kirjallisten oppimistehtävien suorittaminen
  • yksi kirjallinen kuulustelu

Koulutuksen ajankohta: Seuraava haku alkaa 1.3.2019. 
Koulutukseen sisältyy 10 kaksipäiväistä lähijaksoa (pe-la) Jyväskylässä. Koulutus alkaa syyskuussa 2019. Tarkat lähijaksojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen hinta: 2814,50 €, maksu voidaan suorittaa useassa erässä. Opiskelijakiintiössä valituille opintokokonaisuus on maksuton.

Lisätiedot

Anu Sopanen, koulutuspäällikkö
anu.m.sopanen@jyu.fi