06.03.2019

Hae opiskelemaan

Hae opiskelemaan - Psykologian laitos - Jyväskylän yliopisto

StimulusMiten opiskelemaan

Psykologian laitoksella voit valmistua psykologin ammattiin ja olla mukana inhimillisen kehityksen uusissa aluevaltauksissa

Psykologin ammattiin johtavat opinnot kestävät keskimäärin 5–6 vuotta. Opiskeluun sisältyy käytännön harjoittelu.

Missä tapaat psykologeja?

Psykologit toimivat Psykologien työpaikkoja  
 • psykologeina
 • psykoterapeutteina
 • tutkijoina
 • opettajina
 • konsultteina
 • yms.
 • terveyskeskus
 • mielenterveystoimisto
 • sairaala/poliklinikka
 • kasvatus- ja perheneuvola
 • koulutoimi (koulupsykologit)
 • työhallinto
 • yliopisto, muu oppilaitos
 • tutkimuslaitos
 • yksityinen yritys
Musteläiskä

Psykologian laitoksella opetetaan ja tutkitaan

 Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Opetus edustaa laaja-alaisesti psykologian eri osa-alueita, ja se organisoidaan eri sektoreissa ja työryhmissä:

 • kehityspsykologia
 • neuropsykologia
 • kliininen psykologia 
 • persoonallisuus- ja työpsykologia 
 • menetelmäopinnot
 • ammattiopinnot 
 • kv-opinnot


Opetus nojautuu voimakkaasti laitoksella tehtävään tutkimukseen. Laitoksen tutkimusstrategia perustuu neljään pääsuuntaukseen:

 • koko elämänkaaren kattava kehityksellinen lähestymistapa, joka käsittää persoonallisuuden kehityksen, motivationaalisen kehityksen ja kielen kehityksen
 • kielen kehityksen, oppimisen, oppimisvaikeuksien (erityisesti dysleksian) ja muistin hermostollisen perustan tutkimus
 • psykoterapian ja terapeuttisten hoitojärjestelmien tutkimus, sisältäen hoitoprosessien, tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostojen tutkimuksen
 • työhyvinvoinnin ja terveyden tutkimus.


Psykologian maisterin tutkinto antaa pätevyyden hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammatinharjoittajana.

Lisätietoja laitoksesta, laitoksen tutkimuksesta ja henkilökunnasta saat www-sivuilta:
www.jyu.fi/psykologia.

Tutustu opinto-oppaaseen!!

 

Valmistut varmasti!