Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESKUS (SOLKI)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: