Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Solkilaisten yhteystiedot

 

Nikula-Jäntti Tarja

Laitoksen johtaja, professori

Vieraskielinen opetus, luokkahuonevuorovaikutus, kielikoulutus

Lampinen Sinikka

Osastosihteeri Julkaisujen myynti
Ahola Sari Tutkimuskoordinaattori  Kielitaidon arviointi
Ahtonen Suci Toimistosihteeri Asiakaspalvelu
Alatalo Satu Tutkimusavustaja

 

Ennser-Kananen Johanna Tutkijatohtori

Kielelliset oikeudet, koulutuksen neoliberalismi, antirasistinen koulutus, kielipedagogiikka, kielenopettajaidentiteetit

Haapakangas Eeva-Leena Projektitutkija

Kielikampus-verkoston koordinointitehtävät, Toinen koti -dokumenttiteatteriprojekti

Haapasalo Jaana Tohtorikoulutettava
Halonen Mia Yliopistotutkija Vuorovaikutus, ideologioiden ja kielen suhde, kielelliset käytänteet performansseina, kieli ja populaarikulttuuri
Hiippala Tuomo Tutkijatohtori Soveltavan kielentutkimuksen profilointihanke
Hirvelä Tuija Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Huhta Ari Professori (oppiaineen pääedustaja) Kielitaidon arviointi, kielikoulutus
Härmälä Marita Tutkija Kielitaidon arviointi, kielikoulutuspolitiikka
Kangasvieri Teija Tutkimuskoordinaattori Kielikoulutuspolitiikka, vieraan kielen oppimismotivaatio
Kapanen Iivo Sovellussuunnittelija Opetuspelien kehitys
Khushik Ghulam Tohtorikoulutettava
Kulju Jonna Tohtorikoulutettava suomi toisena kielenä, ammatillinen koulutus
Kyckling Erja Tutkimusavustaja Korkeakoulujen kotimaisten kielten koulutustarjonta -selvityshanke
Laakso Saara Tohtorikoulutettava maahanmuuttajien koulutus, suomi toisena kielenä, toisen kielen kuuntelu 
Laihonen Petteri Akatemiatutkija Sosiolingvistiikka, monikielisyys, alueelliset kielivähemmistöt, kieli-ideologiat, (koulu)kielimaisematutkimus ja kieli(koulutus)politiikka
Lappalainen Maija Suunnittelija Tiedotus, TUTKA, jatko-opintoasiat
Leontjev Dmitri  Tutkijatohtori Kielitaidon arviointi
Maijanen Ari Suunnittelija Kielitaidon arviointiin liittyvät av-työt
Malinen Niina Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Miettinen Nelli Projektitutkija Kielitaidon lähtötason arviointi -hanke, kielitaidon arviointi
Neittaanmäki Reeta
Projektitutkija Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osioanalyysi
Nieminen Lea Tutkimuskoordinaattori Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Ohranen Sari Projektitutkija Kielitaidon arviointi
Pöyhönen Sari Professori Kielikoulutuspolitiikka, maahanmuuttajien koulutus, kieli ja identiteetti
Richardson Ulla Professori
Ronai Kara Tohtorikoulutettava
Saarinen Taina Yliopistotutkija, varajohtaja Kielikoulutuspolitiikka, korkeakoulutus, kielipolitiikka
Sahradyan Sonya Tohtorikoulutettava

Lingvistinen etnografia, kieli- ja kotouttamispolitiikka, monikieliset käytänteet työpaikoilla, kieli ja ammatti-identiteetti, maahanmuuttajat kansalaisjärjestöissä

Salo Sirkka-Leena Osastosihteeri Asiakaspalvelu
Sivunen Nina Tohtorikoulutettava
Szabó Tamás Péter Tutkijatohtori Kieli-ideologiat, luokkahuonevuorovaikutus, kielelliset maisemat, epävirallinen koulutus
Tammelin-Laine Taina Tutkimuskoordinaattori Kielitaidon lähtötason arviointi -hanke
Tossavainen Henna Tutkija Kielitaidon arviointi
Vaarala Heidi Yliopistotutkija Kielikoulutuspolitiikka, suomi toisena kielenä

Visti Jussi

 Projektitutkija

Kielitaidon arviointi

Ylönen Sabine

Erikoistutkija

Kielikoulutus, monikielisyys, monimediainen kielipedagogiikka

 

Solkin jatko-opiskelijat

Solkista valmistuneet tohtorit ja lisensiaatit


Dosentit

Soveltava kielitiede

Riikka Alanen
Hannele Dufva

Jean-Michel Kalmbach
Ritva Kantelinen
Maarit Mutta
Karita Mård-Miettinen
Heini-Marja Pakula
Arja Piirainen-Marsh
Anne Pitkänen-Huhta
Peppi Taalas
Sauli Takala

 

Kielitiede

Urho Määttä