Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Julkaisut

 

Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisut

Open Access -toiminta

Tutkimuksen painopisteet

Arviointi

Politiikat

Käytänteet