Taiteiden ja Kulttuurin tutkimuksen laitos: Museologia

Museologian kuva
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Museologia

Kulttuuriperintö ja luonnonperintö. Siinä ovat kohteet, joita museologiassa tarkastellaan.

Jyväskylän yliopiston museologia on tiede, joka ”tarkastelee sitä, kuinka yksilö ja yhteisö hahmottavat ja hallitsevat ajallista ja alueellista ympäristöään ottamalla haltuun menneisyyden ja nykyisyyden todistuskappaleita”. Museologian kohteena eivät siis ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan ne luonut kulttuuri ja sen muistiprosessit.

Museologiassa tutustut siihen, miten yksilöt ja yhteisöt hahmottavat niin aineellista kuin aineetonta ympäristöään. Perehdyt myös siihen, miten ihmiset ottavat ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Opintojesi aikana sinulle tulevat tutuksi esimerkiksi Haagin sopimus ja Faron sopimus, UNESCO ja ICOMOS.

Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa museologian professuuri.

Museologian oppiaineeseen tehtyihin pro gradu -tutkielmiin pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston kirjaston haun kautta: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/tutkimus/opinnaytteet

 

Missä museologiasta valmistunut työskentelee?

Museologiasta maisterin tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä erilaisiin museoihin, kuten kulttuurihistoriallisiin, luonnontieteellisiin sekä taide- ja erikoismuseoihin. Tämän lisäksi opinnot antavat valmiuksia työskennellä myös muissa suunnittelu-, hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, joissa tarvitaan kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien ymmärrystä.

Vuodesta 2006 lähtien museologian perusopinnot ovat pätevöittäneet toimimaan museoammatissa. Museoasetuksen (AsK 2005/1192 ja muutos 456/2013) mukaisesti museoiden henkilökunnalta voidaan edellyttää museologian perusopinnot: ”2) museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella on ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä suoritetut museologian perusopinnot tai vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä.”

Opintojen aikana kannattaa kiinnittää erityistä huomiota sivuainevalintoihin, sillä niiden avulla voi hankkia lisävalmiuksia ammatilliseen erikoistumiseen ja toimimiseen erilaisissa tehtävissä työelämässä.
Ellei sinulla ole vähintään kolmen kuukauden aiempaa työkokemusta museoammatillisissa työtehtävissä, museologian maisterintutkintovaiheeseen kuuluu vähintään kuuden viikon harjoittelujakso eli työssäoppimisjakso opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Työssäoppimispaikkaa etsiessäsi voit hyödyntää laitoksen eri oppiaineiden verkostoja erilaisiin kulttuuriorganisaatioihin ja yrityksiin.

 

Museologian oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta

Museologinen tutkimus keskittyy kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien tutkimukseen: käsitteisiin, hallintoon, kokoelmahallintaan (kartunta, dokumentointi, säilytys, konservointi ja restaurointi), viestintään, yleisötyöhön, ympäristökasvatukseen ja niin edelleen. Jyväskylän yliopiston museologiassa on ollut erityinen pyrkimys tutkia ja julkaista perustutkimuksena Suomen museoalan historian teemoja.

uno - henkilöstöportaali

isa - opiskelijaportaali

Yhteystiedot

Osoite:
Jyväskylän yliopisto
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

 

>Taiku Facebookissa<

>Taikun alumnit Facebookissa<

Toimipisteet

Käyntiosoitteet:

Laitoksen henkilökunta:
D-rakennus (Educa)
Seminaarinmäki

Hallintohenkilökunta:
A-rakennus (Athanaeum)
Seminaarinmäki

Puhelinnumerot/toimistot:

Laitoshallintoasiat:
040 805 3402
Henkilöstöasiat:
040 805 4925
Opintoasiat:
040 805 3415
Talousasiat:
040 169 7931

Tänään

20. tammikuuta 2017, viikko 3, Henna, Henni, Henriikka. (*)