Historian ja etnologian laitos

Laitos tutkii

  • Miten ymmärtää vieraita kulttuureja ja mitä tapahtuu kulttuurien kohtaamisessa?
  • Mitä on suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri, ja mikä on niiden asema globalisoituvassa maailmassa?
  • Mikä merkitys historialla ja kulttuurilla on konfliktien synnyssä ja niiden ratkaisemisessa?