Missio: Asiantuntijuutta ja tulevaisuuden osaajia vastuulliseen liiketoimintaan, digitaaliseen liiketoimintaan ja talouteen sekä päätöksentekoa tukevaan taloustieteeseen

Jyväskylä University School of Business and Economics (JSBE) strives for enabling excellence in responsible business, digital business and economy, and policy-relevant economics. We are a vital part of an internationally renowned research university noted through its history for advancement of Finnish high-quality and innovative education with impact. JSBE is committed to continuously improving quality in research and education in Business and Economics.

We effectively combine theory and practice to promote responsible business, digital business and economy, and policy-relevant economics. New research-based economic knowledge is created in co-operation with our partners in business, public organizations and research institutes regionally, nationally as well as internationally.

We serve society by educating experts, leaders and entrepreneurs at all levels of academic business education: Bachelor, Master, Doctoral and Executive MBA. We are also a significant provider of education in business and economics to students in other faculties of the University of Jyväskylä.

OECD:n jäsenmaiden veroviranomaisten tavoitteena on viimeisimmän vuosikymmenen aikana ollut siirtyä suuryritysten veroasioissa entistä reaaliaikaisempaan ja yhteistyöhön perustuvaan malliin. Tällaisen niin sanotun …

Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kehittämälle yrityssparraus-konsepti Kasvu O…

Kas­vu Ope­nil­le Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kan­sain­vä­lis­ty­mis­pal­kin­to Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kehittämälle yrityssparraus-konseptille on myönnetty Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto 14.11.2018. Vuosittain jaettava …

Measuring Intangibles- a communication perspective by @stefaniaromenti for our Master students at #JSBE #jyu…

JSBE:n esite ja vuosikatsaus 2017
Lue kauppakorkeakoulun esite ja vuosikatsaus