Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Laitos sijaitsee Ylistönrinteellä ja kuuluu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Laitokseen kuuluu myös Konneveden tutkimusasema, joka tarjoaa korkeatasoisen ympäristön tutkimukselle ja opetukselle.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita biologisissa tieteissä ja ympäristötieteessä. Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, joka kattaa aiheita aina molekyyli- ja solutason ilmiöistä ja rakenteista ekosysteemien toimintaan saakka. Laitoksemme on alueellisesti ja valtakunnallisesti aktiivinen ja näkyvä yhteiskunnallinen toimija sekä kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani.