Fysiikan laitoksessa tutkitaan fysikaalisen luonnon perusilmiöitä ja koulutetaan fyysikoita ja fysiikan opettajia. Laitoksemme sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Jyväsjärven rannalla, lyhyen kävely- ja pyörämatkan päässä kaupungin keskustasta.

Fysiikan laitos tunnetaan innostavana ja lämminhenkisenä opiskelupaikkana. Kouluttamamme fyysikot, fysiikan tutkijat ja fysiikan opettajat työllistyvät hyvin. Valmistuneet fysiikan opettajat opettavat matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa lukioissa ja peruskouluissa.

Laitoksemme on Suomen merkittävin subatomaarisen fysiikan eli hiukkas- ja ydinfysiikan tutkimusyksikkö. Kiihdytinlaboratoriomme on poikkeuksellisen suuri tutkimuslaitekokonaisuus. Sen kolmella hiukkaskiihdyttimellä tutkitaan ytimiä ja aineen rakennetta. Laitoksemme on erikoistunut myös materiaalien tutkimiseen nanometrien mittakaavassa. Sitä varten on olemassa ajanmukaiset tutkimuslaitteet Nanoscience Centerin tiloissa laitoksen naapurissa. Laitostamme leimaa kansainvälisyys, ja me teemme päivittäistä yhteistyötä lukuisten ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten, kuten CERNin kanssa.