18.01.2018

Kemisti työelämässä

Kemistien suurimpia työllistäjiä ovat koulut, yliopistot, tutkimuslaitokset ja teollisuusyritykset. Kemistit työskentelevät esimerkiksi opetustyössä, tuotekehityksen parissa, sairaalalaboratorioissa tai hallinnollisissa tehtävissä. Teollisuudenaloista suurimpia kemistien työllistäjiä ovat metsä-, lääke-, bio-, kemian- ja teknologiateollisuus. Kemistinä saatat työskennellä esimerkiksi laadunvalvojana tai uusien lääkeaineiden ja materiaalien kehittäjänä.

Ympäristöasioiden merkitys tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Kemian ala pyrkii kehittämään uusia sovelluksia ja vastaamaan näin tulevaisuuden haasteisiin, kuten energian riittävyyteen, ilmastonmuutokseen ja puhtaaseen veteen. Kemian alan käytännönsovelluksia ovat esimerkiksi puhtaammat polttoaineet, terveysvaikutteiset elintarvikkeet tai lääkkeet.

Yksi kemian nousevista aloista on nanotiede ja nanoteknologia, jossa tutkitaan nanokokoisia rakenteita. Nanoteknologia on mahdollistanut tuotekehityksen esimerkiksi entistä kevyemmissä urheiluvälineissä tai bakteereja hylkivissä kankaissa. Nanoteknologia on mahdollistanut myös uusien laitteiden kehittämisen, joiden avulla voidaan esimerkiksi havaita sairauksia tai säästää energiaa. Poikkitieteellisyys tulee lisääntymään kemian tutkimuksessa tulevaisuudessa.

Työelämäyhteydet ovat tärkeitä kemian opetukselle ja tutkimukselle

Perinteisesti pro gradu -projektit ja työelämäharjoittelut ovat olleet osa kemian opintoja. Näiden avulla opiskelijat ovat luoneet verkostoja ja uusia kontakteja työelämään, jotka ovat tärkeitä työlistymisen kannalta valmistumisen jälkeen. Tohtorikoulutuksessa erilaiset kehittämisprojektit ovat olleet tärkeä osa erityisesti soveltavan kemian tutkimusta. Jyväskylässä perinteisten paperiin ja puuhun liittyvien projektien lisäksi nousevia kiinnostuksen kohteita ovat mm. erilaiset biojalostamiseen ja energiaratkaisuihin liittyvät tutkimushankkeet, joihin maisteri- ja tohtorikoulutuksessa olevat opiskelijat osallistuvat. Analytiikan, syntetiikan ja laitetekniikan osaamista tarjoutuu yhä enenevässä määrin myös teollisuuden ongelmanratkaisuprojekteissa. Opetuksen työelämäyhteydet liittyvät eri kouluasteilla tehtävään yhteistyöhön sekä LUMA-toimintaan.