Liikuntatieteellinen tiedekunta

rullalautaileva nuorukainen - liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Tutkimustoimintamme kattaa ihmisen koko elämänkulun lapsuudesta vanhuuteen.

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa. 

Oppiaineitamme ovat:

  • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

  • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

  • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Tutkimustoimintamme

kattaa ihmisen koko elämänkulun. Yliopiston nimeämiä vahvuusalueitamme ovat:

  • liikuntabiologinen hermo-lihastoiminnan tutkimus
  • terveystieteet, liikunnan terveysvaikutukset, ikääntyminen ja terveyden edistäminen

Tutkimuksen vahvuusalueet

kytkeytyvät monitieteisiin osaamiskeskittymiin, joista kahdessa tiedekunnan tutkijat ovat mukana: Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt sekä Ikääntyminen ja hyvinvointi -osaamiskeskittymä.