Psykologian laitos

henkilokunta

Psykologian laitoksen henkilökuntaa koolla tiedeiltapäivässä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Psykologian laitos

Psykologian laitoksen uusi sivusto Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 2017 alkaen:
https://www.jyu.fi/edupsy/laitokset/psykologia

Tervetuloa Psykologian laitokselle!

Teemme kansainvälisesti merkittävää tutkimusta sekä annamme uusimpaan tietoon perustuvaa opetusta psykologian alan ammattilaisille. Yliopistomme tutkimuksen kansainvälisessä kokonaisarvioinnissa vuonna 2006 laitoksemme sai korkeimman mahdollisen arvosanan. Kotimaisessa tuloksellisuusarvioinnissa 2008 laitoksemme arvioitiin Suomen psykologian laitoksista toiseksi tuloksekkaimmaksi.

Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun – haluamme tukea erityisesti inhimillisiä voimavaroja.

Laitoksellamme on toiminut Suomen Akatemian nimeämät tutkimuksen huippuyksiköt:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: