Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus

miesryhma.jpg

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus


Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma on ainoa alallaan Suomessa. Se on yhteiskuntatieteellisesti painottunut monitieteinen ohjelma, joka antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta, sen moninaisista organisaatioista ja kansalaistoiminnan käytännöistä. Maisteriohjelma on kaksiportaisen tutkintorakenteen mukainen ja siitä valmistutaan yhteiskuntatieteiden, liikuntatieteiden tai filosofian maistereiksi.

Kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaistoimintaan liittyvällä opetuksella ja tutkimuksella on Jyväskylän yliopistossa pitkät perinteet. Maisteriohjelmalla ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on myös laajaa opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Laitos kuuluu muun muassa kansainvälisiin kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja yhteistyöverkostoihin kuten Nordic Network of Civil Society Research verkostoon.

 

Hae maisteriohjelmaan!

 

Opiskelijoiden kertomaa:

"Maisteriohjelma oli minulle hirmuisen houkutteleva vaihtoehto, jossa aiemmat teoreettiset opinnot sai konkretisoitua. Graduni oli jo aluillaan, ja tiesin sen käsittelevän kansalaisuutta. Opiskelu oli motivoivaa. Ensimmäisenä syksynä tein valtavan harppauksen pienestä opiskelijasta tasavertaiseksi osaksi kansalaisyhteiskunnan tutkimusporukkaa. Minun mielipiteeni olikin yhtä oikea kuin kenen tahansa muun. Se tuntui hienolta, ja innosti pohtimaan lisää.
Ohjelma on antanut eväitä työskennellä kansalaisjärjestössä ja tarkastella kansalaistoimintaa “laatikon ulkopuolelta”.Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt Suomen Punaisella Ristillä ja Ensi- ja turvakotien liitossa. Isot järjestöt ovat antaneet mahdollisuuden monipuolisiin töihin, viestinnästä projektihallintaan ja kansalaistoiminnan kehittämisestä kouluttamiseen.
Nyt olen äitiyslomalta palailtuani aloittamassa väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa. Aiheeni on yhdistelmä maisteriohjelmasta saatua kipinää kansalaisuusteemaan ja järjestötöissä löydettyä arkipäivän ilmiön ihmettelyä. Kaikkein motivoivinta onkin, kun huomaa voivansa ammentaa maisteriohjelmasta saamiaan eväitä kansalaistoiminnan tämän päivän ilmiöiden ymmärtämiseen." Taina Meriluoto