Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Opiskelu

Infotilaisuus

 • Maisteriohjelman infotilaisuus on tiistaina 6.9.2016 klo 14.00 salissa OPK142.

Opinto-oppaat

 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat

  pääaineet | maisteriohjelmat | tiedekunnan tarjoamat sivuaineet | yleisopinnot ja muut opinnot | harjoittelu | opettajan pätevyys | opintojen tueksi | siirtyminen uusiin opetussuunnitelmiin 2014-2017 ja vastaavuustaulukot

  Opetusohjelmat

  Ohjeita

   Opinnot kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelmassa kestävät päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta. Opinnot suunnitellaan huolellisesti henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS tai eHOPS) avulla. Opintosuunnitelma laaditaan yhdessä maisteriohjelman henkilökunnan kanssa aivan maisteriopintojen alussa.

   Opetuksesta vastaava henkilökunta antaa opinto-ohjausta maisteriohjelman ja pääaineiden opintoihin liittyen. Laitoksen tutkijat neuvovat omaan tutkimusalaansa liittyvissä kysymyksissä esim. pro gradu -tutkielmia tehtäessä.

   Maisteriohjelman opetushenkilökunta on käytettävissäsi parhaiten vastaanottoaikana. Tarvittaessa voit sopia henkilökohtaisen tapaamisen myös muuna ajankohtana esim. sähköpostilla. Huomaathan, että kesäajan vastaanotoista on sovittava jo toukokuussa.

   Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman opintojaksoja voi suorittaa eri tavoin. Oppimisen kannalta palkitsevimpia tapoja ovat usein essee, luentopäiväkirja, opintopiirityöskentely tai portfolio. Opintojaksokohtaisia kirjatenttejä voi suorittaa eTenttinä ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, joita järjestetään kerran kuussa. Tenttimisohjeita löytyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tenttiohjeet -sivuilta. Osan opinnoista voi suorittaa etäopiskeluna.

   wecandoit.jpg