Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

Hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15.00 Opintopolussa.
Tutkinnot yhteiskuntatieteiden maisteri (120 op)
Pääaineet filosofia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka
 10
Hakuaika 16.3.- 6.4.2016 klo 15.00 saakka
Hakeminen Korkeakoulujen yhteishaku Opintopolussa.
Hakukelpoisuus
Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa haettavasta pääaineesta tai alempaa korkeakoulututkintoa muusta oppiaineesta sekä perus- ja aineopintoja haettavasta pääaineesta. Tutkinnot ja opinnot on oltava suoritettuna 31.5.2016 mennessä.
Hakemuksen liitteet
  • Kopio aiemmasta tutkintotodistuksesta (tutkinto, jolla haetaan maisteriohjelmaan).
  • Virallinen opintorekisteriote tai kopio siitä (tutkintotodistuksen mukana saatu).
  • Kopiot erillisistä yliopistotodistuksista/opintorekisteriotteista, jos olet tehnyt opintoja, jotka eivät näy tutkinnon mukana saadussa opintorekisteriotteessa.
  • Motivaatiokirje.

Liitteet on toimitettava 20.4.2016 klo 15:00 mennessä. Jos hakijalle tulee vielä valintaan vaikuttavia suorituksia tai tutkinto valmistuu haun päättymisen (6.4.2016) jälkeen mutta ennen 31.5.2016, niin on toimitettava kopio tutkintotodistuksesta/virallinen opintorekisteriote (tai kopio) 9.6.2016 klo 15:00 mennessä. Hakijan on aiempien liitteiden mukana laitettava tieto tästä.

HUOM! Jos olet Jyväskylän yliopiston opiskelija/valmistunut Jyväskylän yliopistosta, niin näemme tutkintosi ja opintosuorituksesi opintorekisteristä, jolloin ei tarvitse toimittaa opintorekisteriotetta/tutkintotodistusta. Samoin jos olet tehnyt opintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa, niin ei tarvitse toimittaa avoimen opintorekisteriotetta, koska näemme opintosuoritukset Korpista. Hakijan on muiden liitteiden mukana laitettava tieto tästä.

Laita kuoreen merkintä "kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 2016-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta". Liitteet toimitetaan osoitteella Kirjaamo, PL35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen Perustele motivaatiokirjeessäsi, miksi olet kiinnostunut kulttuuripolitiikasta ja päätit hakea ohjelmaan opiskelemaan. Voit kertoa myös teemoista ja tutkimusaihealueista, jotka kiinnostavat sinua erityisesti ja johon haluaisit opinnäytetyösi liittyvän. Kirjeen maksimipituus on 800 sanaa.
Valintamenettely
Opiskelijoiden valinta maisteriohjelmaan suoritetaan hakemusten ja mahdollisten haastattelujen perusteella. Valinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella.
Mahdolliset täydentävät opinnot

Opiskelijaa voidaan edellyttää tarpeen vaatiessa tekemään enintään 60 opintopisteen täydentävät opinnot.

 

Ulkomailla kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaneiden on suoritettava akateeminen virkamiesruotsi, jos heillä on Suomessa hankittu korkeakoulukelpoisuus. AMK-tutkintoon on yleensä suoritettu akateeminen virkamiesruotsi eli AMK-tutkinnon omaavien ei tarvitse yleensä suorittaa uudestaan ruotsin opintoja.

AMK-tutkinnon omaavien on tehtävä 6 op englannin tai muun vieraan kielen akateemisen tason opintoja. Esimerkiksi englannin opintoja 6 opintopistettä:  XENY002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) sekä joku muu 3 opintopisteen kurssi (käy myös E-learning moduulit, pois lukien XENX022).6 opintopistettä saa myös täyteen jos tekee avoimessa yliopistossa XENX001 3 op ja XENX003 3 op. Voi tehdä myös kahdesta vieraasta kielestä, jolloin tehtäisiin XENY002 ja toisesta vieraasta kielestä tekstikurssi esim. XSA0204. Alkeiskurssit eivät käy (saksa 1, saksa 2 jne.). Lisää Kielikeskuksen sivuilla.

 

Tulosten ilmoittaminen Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 1.7.2016 Opintopolussa ja tiedekunnan ilmoitustaululla, valintatulos ilmoitetaan myös kirjeitse.
Yhden paikan säännös Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan korkeakoulujen yhteishaussa. Opiskelupaikan vastaanottaminen on tehtävä Opintopolussa (www.opintopolku.fi). Ilmoitus on sitova etkä voi muuttaa sitä. Mikäli et vahvista määräaikaan mennessä vastaanottavasi tarjottua opiskelupaikkaa, menetät opiskelupaikan.  Hakijan on 15.7.2016 klo 15.00 mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako saamansa korkeakoulupaikan vastaan.
Oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta (1.7.2016). Oikaisu osoitetaan Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon (Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto).

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

 Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat syyskuussa 2016. Tarkemmat tiedot myöhemmin www-sivuilla.

Lisätietoja

Opetussuunnitelmasta näet tutkintovaatimukset

Maisteriohjelman sivut

USEIN KYSYTTYÄ


040-8053103

opiskelijavalinta-ytk@jyu.fi

Yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite: Opinkivi (1. kerros)

Keskussairaalantie 2

opiskelijavalinta-ytk@jyu.fi

Hakijapalvelut (Avoinna klo 9-15)

Puh: 040 805 4132