Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia pääaineena

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Maisteriohjelman opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiterapiaopintoja jo aiemmin suorittaneille ja niissä keskitytään musiikkiterapian tutkimukseen sekä kliinisen asiantuntemuksen teoreettis-käytännölliseen syventämiseen.

Tutkintovaatimusten mukaista musiikkiterapian perus- ja aineopinto-opetusta järjestetään ainoastaan yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa (esim. avoin yliopisto) tai Eino Roiha -säätiön toimesta.

Jyväskylän yliopistossa on maan ainoa musiikkiterapian professuuri. Maisterikoulutuksen lisäksi laitoksella on n. 10 musiikkiterapian jatko-opiskelijaa. Ohjelmamme on hyvin verkostoitunut kansainvälisesti ja on läheisessä yhteydessä esim. Aalborgissa, Tanskassa, sijaitsevan kansainvälisen musiikkiterapian PhD-ohjelman kanssa. Ohjelmamme peruspainotus on musiikkipsykoterapia, tarkemmin ilmaistuna psykodynaaminen musiikkipsykoterapia. Opetussuunnitelmamme sisältää teoreettisia ja tutkimuksellisia aineita, prosessikoulutusta sekä käytännön harjoittelua. Opiskelijoillamme on kuitenkin myös muita taustoja, joten myös eklektiseksi voisi viitekehystämme kutsua. Opetus- ja tutkimustoimintamme eräs kulmakivistä on musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikka. Maisterikoulutus valmentaa alan jatko-opintoihin niin tieteellisellä kuin kliiniselläkin puolella. Se antaa myös kliinistä lisäpätevyyttä sellaisenaan ja edistää näin työllistymistä. Musiikkiterapeutit työskentelevät Suomessa joko yksityisinä ammatinharjoittajina (esim. Kansaneläkelaitoksen palveluntuottajina) tai erilaisissa laitoksissa (sairaalat, kehitysvammalaitokset).

 

Lisätietoja maisteriohjelmasta Music Psychology Training -sivuilla.

Samasta aiheesta
Musiikkiterapia
Yhteystiedot

yhteystiedot.jpg

Musiikin laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
(M-rakennus)

Puhelin 040 805 4306
Fax 014 617 420

Laskutusosoite