Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Nykykulttuuri-julkaisusarjan uutuudet

 

118. Prekarisaatio ja affekti. Toim. Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen. (230 s.)

Prekarisaatio ja affekti tutkii nykyisyyden tunnesävyjä ja aistimuksia. Osana poikkitieteistä tutkimushanketta se tarkastelee prekaaria kokemusta kahdeksan toisiinsa lomittuvan pienoistutkimuksen kautta. Kirjan tavoitteena on luoda sanastoa ja käsitteitä tilanteille, joissa modernia elämää kannatelleet instituutiot, kuten palkkatyö ja ydinperhe, eivät enää tarjoa elämälle ehdotonta perustaa.

Aikaamme leimaa levottomuus ja tulevaisuuden näkymiä epävarmuus. Työn, hoivan ja koulutuksen rajat ovat hälventyneet. Epäonni on yksilöllistynyt. Millaisia ovat ne uudet käytännöt ja taktiikat, joilla ihmiset tekevät elämäänsä elettäväksi ja joilla usko tulevaan kaapataan takaisin taloudellisen arvon lähteeksi?

Sisällys.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.NK117. Liisa Avelin: Kåren Kellari

117. Liisa Avelin: Kåren Kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969-1979. (628 s.)

Karhulassa (nykyisin osa Kotkaa) toimi vuosina 1969–1979 Kåren Kellari, yksi maamme ensimmäisistä diskoista. Tässä kirjassa luodaan katse diskon historiaan, tarkastellaan diskokulttuurin saapumista Suomeen ja dokumentoidaan paikallisen tason nuorisokulttuuria.

Legendaarinen Kåren Kellari ei ollut poikkeus: samantyyppisiä nuorisopaikkoja syntyi 1960–1970 -luvuilla kautta maan. Suomalaisessa diskossa yhdistyi seurantalojen, nurkkatanssien, ohjelmallisten iltamien, tanssilavakulttuurin, koulutanssien ja popkonserttien perinne mannermaisten jazzklubien ja diskojen globaaliin esikuvaan. Kåren Kellarin tapauksessa oli erityistä, että disko syntyi suhteellisen pienelle paikkakunnalle, joka ei sijainnut maamme suurten kaupunkien vaikutuspiirissä, ja osoitti silti – tai juuri siksi – elinvoimansa.

Disko muodostui merkittäväksi vapaa-ajanviettopaikaksi ensin poppareille ja hipeille, ja 1970 luvun puolivälistä myös punkkareille ja diskohileille. Nuorten tarve luoda ympäristö omista lähtökohdistaan mahdollistui myös Kåren Kellarissa, josta tuli erilaisten nuorisokulttuurien kohtaamispaikka. Diskon pimeys, tungos, tupakansavu ja musiikin pauhu yhdistivät nuoria asiakkaita ja häivyttivät eroja heidän välillään.

Liisa Avelinin tutkimus tarjoaa uuden näkökulman suurten ikäluokkien nuoruuteen ja osallistuu lisäksi keskusteluun rocknostalgian ilmentymistä 2000-luvulla.

Kirjan kuvituksena on runsaasti aiemmin julkaisematonta materiaalia.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.NK116 Sami Kolamo: FIFAn valtapeli

116. Sami Kolamo: FIFAn valtapeli. Etelä-Afrikan jalkapallon MM-kisat 2010 keskitettynä mediaspektaakkelina. (304 s.)

Nykyisiä miesten jalkapallon MM-kisoja voi kutsua keskitetyiksi mediaspektaakkeleiksi. Ne ovat myös merkittäviä vallankäytön areenoita. Kansainvälinen jalkapalloliitto, kisaisäntä ja televisio muodostavat jalkapallon MM-kisojen tuotanto- ja valtakoneiston. Miten valta toimii jalkapallon MM-kisoissa? Millaisia strategioita valtakoneistolla on rakenteiden uusintamiseksi ja omien etujensa ja intressiensä edistämiseksi? Mitä valta tekee näkyväksi ja mitä se jättää näkymättömäksi?

FIFAn valtapeli on Suomen ensimmäinen väitöskirjatason tutkimus jalkapallon MM-kisoista. Se tarkastelee vuoden 2010 Etelä-Afrikan kisoja tuotantokoneiston näkökulmasta kriittisesti, monitieteellisesti ja erilaisia aineistoja yhdistellen. Tutkimuksen kuvaama vallankäyttö kiinnittyy FIFAn julkisivutyöhön, kisaisännän paikkabrändäykseen ja televisioinnin hegemonisoimaan maskuliiniseen ihanneruumiiseen.

Kirjan keskeinen käsite on kameratietoinen performatiivisuus. Se viittaa tunteisiin vetoavan puhuttelemisen etukäteissuunnitteluun. Tutkimus osoittaa, kuinka asioiden suunnitelmallisen ja harkitun esillepanon tavoitteena on tuottaa valtakoneiston toivomaa kollektiivista muistia. Tällaisessa valtapelissä peitellään tapahtuman kyseenalaisia rakenteellisia ehtoja ja negatiivisia yhteiskunnallisia seurauksia.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.115. Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa. Toim. Tuija Saresma & Saara Jäntti. (292 s.)

Maisemalla on merkittävä tehtävä kansallisuutta koskevien käsitysten luomisessa ja ylläpitämisessä. Mutta maisema ei ole vain paikka, vaan paikasta tulee maisema rajaamisen kautta. Rajaus ohjaa katseen maiseman reunoille, kehyksiin ja kehystämiseen. Se näyttää, kenen maisema on, kuka maiseman tekee ja mitä varten. Maiseman rajaaminen on valtaa.

Maiseman käsite viittaa yhtäältä luonnonmaisemaan, toisaalta sen kuvalliseen esittämiseen. Monitieteisessä artikkelikokoelmassa Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa analysoidaan kansallisuuden kulttuurisia esityksiä rajattuina maisemina. Visuaalisen kulttuurin, kirjallisuuden, kulttuurimaantieteen ja sukupuolen tutkijat tarkastelevat artikkeleissaan maalauksien, elokuvien, elämäkertahaastatteluiden, romaanien, runojen sekä blogien visuaalisia, tekstuaalisia ja multimodaalisia maisemia. He kysyvät, miten maisemat esitetään ja miten niitä eletään.

Sukupuoli on kirjassa näkökulma maisemaan. Artikkeleissa avataan maiseman esitysten sukupuolittumista, sukupuolen elämisen maisemia ja sukupuolimaisemien historiaa ja nykyisyyttä. Niissä tarkastellaan kansallispukuisen Suomi-neidon ja työtä vieroksuvan maalaismiehen hahmoja, erämaan maskuliinisia sankareita ja mystisiä feminiinisiä luonnonlapsia, naisten ja miesten representaatioita sodassa sekä kollektiivista muistia ja unohtamista.

Kirja on tarkoitettu kaikille sukupuolen, seksuaalisuuden ja kulttuurin kysymyksistä kiinnostuneille. Se sopii kulttuurintutkimuksen, mediakulttuurin, sukupuolentutkimuksen ja taiteentutkimuksen oppikirjaksi.

Sisällys.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.NK 114 Mikko Carlson: Paikantuneita haluja

114. Mikko Carlson: Paikantuneita haluja. Seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa. (352 s.)

Homoseksuaalisuuden ja seksuaalisen toiseuden kuvaukset ovat olleet suomalaisessa kirjallisuudessa pitkään kartoittamaton alue. Identiteettipoliittisen ulostulokirjallisuuden perinteen puuttuminen ei ole kuitenkaan estänyt käsittelemästä aihetta. Mikko Carlsonin tutkimus suomenruotsalaisen kirjailijan Christer Kihlmanin tuotannosta pureutuu 1970- ja 1980-luvuilla julkaistuihin teoksiin, joiden ilmestyminen osui kiinnostavaan seksuaalipoliittiseen murroskohtaan.

Millä tavoin normeja rikkova seksuaalisuus suhteutuu kulttuuriseen tilaan? Miten Kihlmanin teokset murtavat seksuaalista kahtiajakoa? Mitä ovat kaapista ulostulon erityiset kulttuuriset reunaehdot, kun suomenruotsalainen kulttuuri vaihtuu latinalaisamerikkalaiseen Argentiinaan?

Monitieteinen kirjallisuusanalyysi hahmottelee kysymystä seksuaalisuuden, tilan, identiteetin ja luokan suhteista niin temaattisen ja kontekstuaalisen kuin lajiteoreettisen ja kerronnallisrakenteellisen analyysin keinoin. Tekstuaalisessa prosessissa kulttuurisesta, temaattisesta ja kerronnallisesta tilasta tulee toisiaan täydentäviä ja toisistaan erottamattomia.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.uno - henkilöstöportaali

isa - opiskelijaportaali

Yhteystiedot

Osoite:
Jyväskylän yliopisto
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

 

>Taiku Facebookissa<

>Taikun alumnit Facebookissa<

>Opiskelijalähettilään blogi<

Toimipisteet

Käyntiosoitteet:

Laitoksen henkilökunta:
D-rakennus (Educa)
Seminaarinmäki

Hallintohenkilökunta:
A-rakennus (Athanaeum)
Seminaarinmäki

Puhelinnumerot/toimistot:

Laitoshallintoasiat:
040 805 3402
Henkilöstöasiat:
040 805 4925
Opintoasiat:
040 805 3415
Talousasiat:
040 169 7931

Tänään

30. kesäkuuta 2015, viikko 27, Päiviö. (*)