Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kulttuuri, taide ja musiikki tunnistetaan ja tunnustetaan inhimillisiksi perusarvoiksi, ja niiden merkitys läpäisee aiempaa laaja-alaisemmin yhteiskunnan eri toimialueet. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on edustamiensa tieteenalojen johtava koulutuksen ja tutkimuksen tuottaja. Laitoksen tutkimuksessa ja koulutuksessa merkityksellistetään inhimillistä, luovaa toimintaa ja tuotoksia. 

Olemme aktiivinen ja monitieteinen toimija, joka ratkaisee viheliäisiä ongelmia kulttuurien ja yhteisöjen muuttuvassa maailmassa. Tuomme ihmisnäkökulman informaatioteknologiaan osallistumalla tietoteknologian ja erityisesti sen sisältöjen kehittämiseen. Tavoitteenamme on olla keskeinen osaaja musiikin, taiteen ja kulttuurin sisällöistä rakentuvan hyvinvoinnin ja henkisen terveyden alueella.