31.01.2019

Lipas Liikuntapaikat.fi

LIPAS-järjestelmä tarjoaa ajantasaisen tiedon Suomen julkisista liikuntapaikoista avoimessa tietokannassa.

Lipas Liikuntapaikat.fi on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lipas-järjestelmään kerätään tiedot Suomen julkisista liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä ja virkistysalueista. Vain hoidetut ja ylläpidetyt kohteet tallennetaan tietokantaan. Tietosisältö painottuu kuntien ja yksityisten tahojen omistamiin liikuntapaikkoihin. Lipakseen koottu tieto on avointa dataa ja käytettävissä myös muissa palveluissa. Lue lisää näiltä sivuilta tai ota yhteyttä! 

Lipas-järjestelmä on uusiutumassa 2018-2019. Uudistus on aloitettu uimahalli- ja jäähalliportaalien sisällön liittämisellä Lipas-järjestelmään. Kehitystyö jatkuu Lipas-järjestelmän käyttöliittymän uudistamisella. Uusi Lipas liikuntapaikat.fi avatataan keväällä 2019. https://liikuntapaikat.lipas.fi

 

sähköposti: lipasinfo@jyu.fi