Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta psykologian, filosofian ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Tiedekunnan toiminta tukee Jyväskylä yliopiston profiloitumista ihmistieteisiin kansainvälisesti tunnustettuna tiedeyliopistona keskittymällä

    • korkeatasoisten perustieteiden ja tieteidenvälisen yhteistyön ylläpitämiseen sekä
    • tutkimukseen perustuvan koulutuksen kautta saavutettavan osaamisen tarjoamiseen koko yhteiskunnan käyttöön.