Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Tervetuloa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle!

YFI-kansi.jpg

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys. Kotimaisessa tuloksellisuusarvioinnissa 2011 laitoksemme arvioitiin lukuisilla kriteereillä Suomen yhteiskuntatieteiden laitoksista parhaaksi. Laitoksella työskentelee yli sata opettajaa ja tutkijaa. Perustutkinto-opiskelijoita on noin 1500 ja jatko-opiskelijoita yli 200.

Laitos tarjoaa opetusta

Näiden lisäksi eri pääaineiden tutkintoja voi suorittaa kansainvälisen kehitysyhteistyön, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden ja kulttuuripolitiikan maisteriohjelmissa.

Tutkimuksen osalta laitos on monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut. Kolme tutkimuskärkeämme ovat (1) moraalinen ja poliittinen toimijuus, (2) kestävät sosiaaliset muutosprosessit ja (3) muuttuva hyvinvointi, joiden yhdistävä tekijä on kansalaisuuden ja osallisuuden teema. Laitoksella on myös Filosofisen psykologian, moraalin ja poliittisen tutkimuksen huippuyksikkö.

facebooklogo.jpg Seuraa meitä Facebookissa