Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Tervetuloa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle!

YFI-kansi.jpg

Humanistis- yhteiskuntatieteellinen tiedekunta - yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Jyväskylän yliopistossa on meneillään rakenteellinen kehittäminen, minkä yhteydessä tiedekuntarakenne muuttuu. Nykyisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitokset sijoittuvat 1.1.2017 alkaen uusiin tiedekuntiin ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta purkautuu. 

---

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys. Kotimaisessa tuloksellisuusarvioinnissa 2011 laitoksemme arvioitiin lukuisilla kriteereillä Suomen yhteiskuntatieteiden laitoksista parhaaksi. Laitoksella työskentelee yli sata opettajaa ja tutkijaa. Perustutkinto-opiskelijoita on noin 1500 ja jatko-opiskelijoita yli 200.

Laitos tarjoaa opetusta

Näiden lisäksi eri pääaineiden tutkintoja voi suorittaa kansainvälisen kehitysyhteistyön, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden ja kulttuuripolitiikan maisteriohjelmissa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään tieteenalarajat ylittävää, ongelmalähtöistä tutkimusta. Laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Tutkimuksen painoalat sijoittuvat kolmeen klusteriin, jotka ovat (1) käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen, (2) sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys ja (3) muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin politiikat ja palvelujärjestelmät. Laitoksen kaikkia tutkimusklustereita yhdistää kansalaisuuden ja osallisuuden teema.

 

facebooklogo.jpg Seuraa meitä Facebookissa