Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kulttuuripolitiikka

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Kulttuurinen kestävyys maaseudulla - KULKEMA

 

 

 

 

Kulkeman logo

 

Monitieteinen tutkijakoulutusohjelma 2007-2010

 

Kulttuurinen kestävyys on voimistuva keskustelu maailmalla. KULKEMAn tavoitteena on analysoida monitieteisesti perustuotannon ja palvelujen kehitystä maaseudun kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta. KULKEMA avaa uusia ja kriittisiä tulkintoja kulttuurisen kestävyyden sisällöstä ja käytännöistä. Muutos on väistämätön osa kulttuuria, jolloin keskeistä kestävyyden kannalta on, kenen ehdoilla, missä tahdissa muutokset tapahtuvat ja miten edistää maaseudun kehitystä siten, että paikallisten ihmisten arvot tulevat huomioiduiksi.

Kahdeksan väitöskirjaan johtavaa tutkimusta hahmottavat kulttuurista kestävyyttä maaseudun eri toimijoiden, maaseudun elinkeinonharjoittajien, nuorison ja vapaa-ajan asukkaiden, sekä representaatioiden näkökulmista.

Ohjausryhmä vahvistaa projektin monitieteellisiä lähestymistapoja ja tutkimusmetodologioita.

Opetus ja projektin seminaarit ovat koonneet projektin eri vaiheissa alan tutkijoita ja mahdollistaneet tiedon vaihdon ja kriittisen arvioinnin.

KULKEMAn tuloksia ovat tutkimusryhmän julkaisut ja asiantuntijatyö sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen. Lisäksi KULKEMAn tulokset on koottu loppuraporttiin.  

Vuosina 2007-2009 projektia ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto sekä Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.   

 

ryhmäkuva2.jpg

KULKEMAn tutkimusryhmä kokoontui Siilinjärvelle marraskuussa 2010 hankkeen sadonkorjuutyöpajaan.                                

 

 

Yhteistyössä

Kulkema-tunnus

Suomen kulttuurirahasto 

 
 Jyväskylän_yliopisto

 

 

Itä-Suomen yliopisto