KUULTO - kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

KUULTO - Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Toimintatutkimuksellisen hankkeen tavoitteena oli lisätä kansalaisten kulttuuripalveluiden saatavuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Kaksivuotinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toteutettiinJyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toiminta keskittyierityisesti kuntiin, jotka käyttävät yleiseen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja, 0-15 euroa asukasta kohti. Hankkeen keskiössä oli erilaisten toimintakokeilujen käynnistäminen eri puolilla Suomea. Niiden päämääränä oli luoda kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja -malleja, joita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön myös muissa kunnissa ja alueilla. Hanke myös selvitti kulttuuripalvelujen nykyistä asemaa ja saavutettavuutta kunnissa sekä kartoitti käytössä olevia, uudenlaisia palveluiden tuotantomalleja. Lue lisää...

KUULTO TOIMINTAKOKEILUT

 

Lisätietoja

professori Anita Kangas, 050 345 4045, akangas(at)jyu.fi

projektitutkija Sari-Minna Havimäki, 040 4818 633, etunimi.sukunimi(at)jyu.fi

 

Linkkilista

syksy 2011- kevät 2015

Perheiden tekemää taidetta Forssassa

Julkaisut

 

2012-2014