Erilliset erityisopettajan opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op)

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajan opinnot) järjestetään kasvastustieteen laitoksella erityispedagogiikan oppiaineessa. Opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Erityispedagogiikan perusopinnot aiemmin suorittaneille opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä, jolloin koulutuksessa suoritettavaksi jää 40 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttaa opiskelijan pohjakoulutus.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelussa yhdistyvät erilaiset lähi- , etä- ja itseopiskelun muodot. Lukuvuoden aikana järjestetään noin yhdeksän lähiopetusjaksoa (n.3-5 päivää/jakso), jotka pidetään Jyväskylässä. Lähijaksoilla edellytetään läsnäoloa. Harjoittelu (n. 3-5 viikkoa) suoritetaan lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Opinnot siis vaativat, että opiskelija pystyy osallistumaan lähiopetusjaksoihin ja ohjattuun harjoitteluun ja esim. vapautumaan työstä näiden ajaksi. Aikaa tulee varata myös itsenäiseen työskentelyyn, esim. useisiin opintojaksoihin sisältyvien kirjallisten tehtävien tekemiseen. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa valmiiksi yhdessä lukuvuodessa. Opiskeluoikeus on voimassa kaksi vuotta. 

Seuraavan koulutuksen aloituspäivä on pe 30.8.2019 ja lähiopetusjaksot syksyllä 2019 viikoilla: 38-39, 43, 48, 49  sekä keväällä 2020 viikoilla 3, 6, 12 ja 17.

 

Opiskelijoita valitaan seuraaviin hakuryhmiin:

  • Ryhmä 1. Varhaiskasvatuksen erityisopetus
  • Ryhmä 2. Kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus
  • Ryhmä 3. Luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus
  • Ryhmä 4. Osa-aikainen erityisopetus

Opiskelija suorittaa opinnot aina siinä hakuryhmässä, jossa on tullut valituksi.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelu