23.02.2017

Työelämätarinoita henkilöstöhallinnossa

HR-asiantuntija

Laura Nieminen, Tokmanni Oy

Mikä on koulutuksesi?
Päädyin lukion jälkeen opiskelemaan englannin kieltä pääaineena. Jo alusta alkaen minulle oli kuitenkin selvää, että kielten opettajan tehtävät eivät kiinnosta minua, siispä jätin ajatuksen opettajaopinnoista hautumaan ja suoritin rauhassa pääaineen opintoja eteenpäin, sillä olin suorittanut jo yhden sivuaineen (Intercultural Studies) aikaisemmin avoimen yliopiston kautta. Opiskelin yhden lukukauden Erasmus-vaihdossa Espanjassa, ja sieltä tultuani päädyin suorittamaan pedagogiset opinnot ikään kuin varmuuden vuoksi, vaikka ajatukseni opettajan työstä eivät olleet muuttuneet. Aloin kiinnostua enemmän kauppatieteistä, ja suoritin sivuaineena vielä Basic Business Studies- perusopinnot sekä palveluliiketoiminnan aineopinnot. Graduni kirjoitin pankin asiakaspalvelijoiden englannin kielen käytöstä. Opintojen aikana en toiminut ainejärjestössä tai muissa luottamustoimissa, mutta työskentelin opintojen ohella erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Tällä hetkellä olen opintovapaalla HR-asiantuntijan työstäni kaupan alalla. Asun Saksassa ja vuoden aikana olen suorittanut täydennysopintoina johtamisen aineopinnot sekä ensi keväänä vielä aikuiskasvatuksen aineopinnot avoimen yliopiston kautta. Työni HR-asiantuntijana käsittää lähinnä osaamisen kehittämisen tehtäviä. Vastaan yrityksen verkko-oppimisen kehittämisestä, suunnittelen ja järjestän erilaisia koulutuksia ja valmennuksia sekä toimin esimiesten tukena rekrytoinneissa ja kehitän rekrytointi- ja perehdytysprosesseja. Toisinaan toimin kouluttajana yrityksen sisäisissä koulutuksissa. Lisäksi osallistun erilaisiin henkilöstön kehittämisen projekteihin, mm. viime vuonna kirjoitimme työparini kanssa oppaan esimiestyön hyvistä käytännöistä. Jonkin verran olen tehnyt myös käännöksiä.

Miten päädyit nykyiseen työhösi? Missä työskentelit tätä ennen?
Opintojen jälkeen toimin ensin kielikoulutus- ja käännöstoimistossa koordinaattorina. Tehtävääni kuului sekä koulutusten että käännösten koordinointia että myyntiä. Toimiminen kansainvälisessä ympäristössä oli ihanteellista, mutta myyntityö oli haastavaa ja vähemmän mieluisaa. Sen jälkeen siirryin pieneen it-alan yritykseen koulutussuunnittelijaksi. Toimin koulutusten yhteyshenkilönä asiakkaisiin ja paikallisiin ely-keskuksiin. Suunnittelimme laajoja muutoskoulutuksia erilaisille suomalaisille ja kansainvälisille it-alan yrityksille. It-alalta siirryin nykyiseen tehtävääni HR-asioiden pariin, joka on tähän mennessä tuntunut eniten omalta alalta.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Tyypillinen työpäiväni sisältää useimmiten yhteistyötä yrityksen eri osastojen tai ulkopuolisten kouluttajien/konsulttien kanssa. Tämä tarkoittaa kokouksissa istumista, suunnittelua, aikatauluttamista, ideoiden esittelyä, neuvottelua jne. Lisäksi vastailen sähköpostilla tai puhelimitse esimiesten kysymyksiin ja tiedusteluihin. Myös säännöllistä raportointia mahtuu työpäiviin. Nykyisessä työssäni tarvitsen harmillisen vähän vieraita kieliä, mutta englannin kielen taitoani on välillä tarvittu yllättävissäkin tilanteissa. Siitä on siis ehdottomasti etua. Mielestäni yksi tärkeimmistä osaamisista on kyky hahmottaa yrityksen toimintaa strategisesta näkökulmasta ja uskallus esittää ideoita, neuvotella ja perustella. Toimimme henkilöstön kehittämisen parissa jatkuvasti osana yrityksen strategista päätöksentekoa, ja meidän täytyy olla hereillä ja ymmärtää, mitä yrityksessä tapahtuu ja mihin suuntaan olemme menossa. Osaamisen kehittämisen tulisi aina olla pari askelta edellä ja ennakoida tulevia muutoksia. Kauppatieteellisistä opinnoista ja ajattelutavasta on hyötyä, mutta tärkeänä pidän myös kykyä kuunnella ja tulkita ihmisten erilaisia käyttäytymismalleja - esimerkiksi esimiestyön kehittämisen parissa hyötyä on ollut myös kasvatustieteen opinnoista. Opettajaopinnot ovat mielestäni olleet selkeä etu työtä kuin työtä haettaessa, vaikka kyseessä ei ole ollutkaan opettajan työ. Monessa työssä nimittäin vaaditaan esiintymistaitoja ja arvostetaan mahdollisuutta toimia kouluttajan roolissa.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Kielet ja kauppatieteet ovat hyvä yhdistelmä. Pohdi, mikä sinua erityisesti henkilöstöhallinnon työssä kiinnostaa - osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi vai kenties palkkahallinto - ja mitä hyötyä sinun kyvyistäsi ja ominaisuuksistasi olisi henkilöstön parissa tehtävässä työssä. Seuraa ajankohtaista alan keskustelua ja pysy muutenkin ajan hermolla esim. verkostoitumalla. Henkilöstöhallinnon työt voi hyvin aloittaa vaikka HR-assistentin tehtävistä, sillä työn sisällöt voivat vaihdella paljon eri organisaatioiden välillä ja isommissa yrityksissä on mahdollista päästä osallistumaan erilaisiin projekteihin ja kasvattaa osaamistaan sitä kautta. Varmista, että hallitset näppärästi esim. Excelin käytön, sekä viestit hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti. Opettele ymmärtämään liiketoiminnan peruskäsitteitä ja irrottaudu ns. humanistin roolista.

Kv-konsultti

Sini Konivuori

  • Pääaine: englannin kieli
  • Sivuaineet: yhteiskuntapolitiikka, johtaminen, EU-opinnot, Intercultural Studies, North American Studies, matkailu
  • Tämänhetkinen työpaikka: Accenture

Sini opiskeli Jyväskylän yliopistossa vuosina 1994-2002 pääaineena englannin kieli. Sivuaineita kertyi yli tiedekuntarajojen – Yhteiskuntapolitiikka, Johtaminen, EU-opinnot, Intercultural Studies, North American Studies, Matkailu. Gradun aiheena Sinillä oli suomalaisten ekspatriaattien kielellinen ja muu sopeutuminen Iso-Britanniaan. Graduunsa Sini haastatteli UPM:n työntekijöitä ja heidän puolisoitaan. Valmistumisen jälkeen hän on täydentänyt vielä mm. johtamisen opintojaan.

Ennen valmistumista Sini työskenteli vajaan vuoden osa-aikaisena koulutussuunnittelijana Jyväskylän Yliopiston omistamassa UniServices -yrityksessä yliopiston kansainvälistymistä tukevissa tehtävissä. Valmistumisen jälkeen Sini sai koulutussuunnittelijan paikan Jyväskylän Yliopiston Viestintätieteiden laitokselta Kulttuurienvälisen viestinnän oppiaineesta. Tuossa työssä Sini oli kolme vuotta. Hänen toimenkuvaansa kuului mm. opinto-ohjelman suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi, opettaminen, opinto-ohjaus. Vuonna 2005 Sini lopetti työt yliopistolla ja vietti vuoden 2006 Bostonissa avomiehensä työkomennuksen vuoksi. Tuona vuonna hän ei ollut työelämässä, mutta suoritti etäopintoina Jyväskylän Yliopiston Avoimeen Aikuiskasvatuksen perusopinnot sekä paikan päällä Bostonissa puolipäiväiset johtamisen opinnot painopisteenä henkilöstön ja organisaation kehittäminen.

Vuodesta 2007 Sini on työskennellyt Accenturella. Accenture keskittyy ulkoistukseen, teknologiaan sekä konsultointiin. Sinin rooli Talent & Organization (Organisaatiot & Osaaminen) -konsulttina on pitänyt sisällään tehtäviä etenkin viestinnän, koulutuksen, muutoshallinnan ja osaamisen kehittämisen parissa. Koska sekä Sinin oma työnantaja että asiakasyritykset ovat kansainvälisiä, on työkielenä useimmiten englanti. Englannin kielen opinnoista sekä kouluttajakokemuksesta onkin ollut Sinille suuri etu nykyisissä työtehtävissään, joissa vaaditaan hyviä viestintä- ja esiintymistaitoja.